ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

FISHER (ฟังก์ชัน FISHER)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FISHER ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าการแปลง Fisher ของค่า x ซึ่งการแปลงนี้จะส่งกลับค่าผลลัพธ์เป็นฟังก์ชันที่มีการแจกแจงแบบปกติมากกว่าที่จะเป็นความเบ้ ให้ใช้ฟังก์ชันนี้ในการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ไวยากรณ์

FISHER(x)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FISHER มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X    (ต้องระบุ) ค่าตัวเลขที่คุณต้องการแปลง

ข้อสังเกต

  • ถ้า X ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน FISHER จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า X ≤ -1 หรือถ้า X ≥1 ฟังก์ชัน FISHER จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • สมการของการแปลง Fisher คือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FISHER(0.75)

การแปลง Fisher ที่ 0.75

0.9729551

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×