ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

FORECAST และ FORECAST ฟังก์ชัน LINEAR

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ FORECAST ฟังก์ชัน LINEARและ FORECASTใน Microsoft Excel

หมายเหตุ: ใน Excel 2016 ฟังก์ชัน FORECAST ถูกแทนที่ด้วย FORECAST LINEAR เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชัน การคาดการณ์ใหม่ ไวยากรณ์และการใช้ฟังก์ชันทั้งสองฟังก์ชันจะเหมือนกัน แต่ฟังก์ชัน FORECAST เวอร์ชันที่เก่ากว่าจะไม่สนับสนุนในที่สุด ซึ่งยังคงมีให้ใช้งานกับความเข้ากันได้กับเวอร์ชันย้อนกลับ แต่ให้พิจารณาใช้ FORECAST ใหม่ ฟังก์ชัน LINEAR แทน

คำอธิบาย

คํานวณหรือคาดการณ์ค่าในอนาคตโดยใช้ค่าที่มีอยู่ มูลค่าในอนาคตคือค่า y ของค่า x ที่ระบุ ค่าที่มีอยู่คือค่า x และค่า y ที่รู้จัก และค่าในอนาคตจะถูกคาดการณ์โดยใช้การถดถอยเชิงเส้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เพื่อคาดการณ์การขายในอนาคต ความต้องการสินค้าคงคลัง หรือแนวโน้มของผู้บริโภค

ไวยากรณ์

FORECAST.LINEAR(x, known_y's, known_x's)

หรือ

FORECAST(x, known_y's, known_x's)

การคาดการณ์/การคาดการณ์ ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน LINEAR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์   

จำเป็น   

อ้างอิงไปยัง   

x

ใช่

จุดข้อมูลที่คุณต้องการคาดการณ์ค่า

known_yของ

ใช่

อาร์เรย์หรือช่วงข้อมูลที่ไม่เป็นอิสระ

known_xของ

ใช่

อาร์เรย์อิสระหรือช่วงของข้อมูล

ข้อสังเกต

 • ถ้า x ไม่ใช่ตัวเลข FORECAST และ FORECAST LINEAR จะส่งกลับ#VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าknown_yหรือknown_xว่างเปล่า หรือมีจุดข้อมูลมากกว่าจุดอื่นๆ FORECAST และ FORECAST LINEAR จะ#Nเป็นค่าความผิดพลาด #N/A

 • ถ้าค่าความแปรปรวน known_xเท่ากับ ศูนย์ แล้ว FORECAST และ FORECAST LINEAR จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของ FORECAST และ FORECAST LINEAR คือ a+bx โดยที่:

  สมการ

  และ:

  สมการ

  และส่วนที่ x และ y คือค่าเฉลี่ยตัวอย่าง AVERAGE(known_x's) และ AVERAGE(known y's)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ค่า Y ที่ทราบแล้ว

ค่า X ที่ทราบแล้ว

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FORECAST. LINEAR(30,A2:A6,B2:B6)

ทำนายค่า y จากค่า x ที่ทราบแล้วคือ 30

10.607253

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชันการคาดการณ์ (การอ้างอิง)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×