ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

FORECAST.ETS.CONFINT (ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.CONFINT)

ส่งกลับช่วงความเชื่อมั่นของค่าการพยากรณ์ที่วันที่เป้าหมายที่ระบุ ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% หมายถึงที่ 95% ของจุดในอนาคตคาดว่าจะตกในรัศมีนี้จากผลลัพธ์ที่ FORECAST ETS ที่ถูกพยากรณ์ (ด้วยการแจกแจงปกติ) การใช้ช่วงความเชื่อมั่นจะช่วยให้เข้าใจความถูกต้องของรูปแบบที่คาดการณ์ไว้ ช่วงที่เล็กลงจะบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นมากขึ้นในการคาดเดาจุดเฉพาะนี้

ไวยากรณ์

FORECAST.ETS.CONFINT(target_date, values, timeline, [confidence_level], [seasonality], [data_completion], [aggregation])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FORECAST.ETS.CONFINT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Target_date    จำเป็น จุดข้อมูลที่คุณต้องการคาดการณ์ค่า วันที่เป้าหมายอาจเป็นวันที่/เวลาหรือตัวเลข ถ้าวันที่เป้าหมายตามล>เวลาก่อนไทม์ไลน์ในอดีต FORECAST ETS. CONFINT จะส่งกลับ #NUM! ข้อผิดพลาด

  • ค่า    จำเป็น ค่าคือค่าในอดีตที่คุณต้องการพยากรณ์จุดถัดไป

  • ไทม์ไลน์    จำเป็น อาร์เรย์อิสระหรือช่วงของข้อมูลตัวเลข วันที่ในไทม์ไลน์ต้องมีขั้นตอนที่สอดคล้องกันระหว่างวันที่ดังกล่าวและต้องไม่เป็นศูนย์ ไทม์ไลน์ไม่แม่นยเป็น FORECAST ETS. CONFINT จะเรียงล>นหาการคํานวณโดยนัย ถ้าขั้นตอนค่าคงที่ไม่สามารถถูกระบุในไทม์ไลน์ที่มีให้ FORECAST ได้ ETS. CONFINT จะส่งกลับ#NUM! ข้อผิดพลาด ถ้าไทม์ไลน์มีค่าที่คัดลอกกัน FORECAST ETS. CONFINT จะส่งกลับ#VALUE! ข้อผิดพลาด ถ้าช่วงของไทม์ไลน์และค่าไม่ใช่ขนาดเดียวกัน FORECAST ETS. CONFINT จะส่งกลับ#N/A

  • Confidence_level    ไม่จำเป็น ค่าตัวเลขระหว่าง 0 และ 1 (ค่ารวม) จะระบุระดับความเชื่อมั่นของช่วงความเชื่อมั่นที่คํานวณ ตัวอย่างเช่น ในช่วงความเชื่อมั่น 90% ระดับความเชื่อมั่น 90% จะถูกประมวลผล (90% ของจุดในอนาคตจะตกภายในรัศมีนี้ตามการพยากรณ์) ค่าเริ่มต้นคือ 95% For numbers outside of the range (0,1), FORECAST. ETS. CONFINT จะส่งกลับ#NUM! ข้อผิดพลาด

  • Seasonality     ไม่จำเป็น ค่าตัวเลข ค่าเริ่มต้นของ 1 หมายความว่า Excel จะตรวจหา Seasonality โดยอัตโนมัติเพื่อพยากรณ์และใช้ค่าบวกเลขทั้งหมดตามความยาวของรูปแบบ Seasonality 0 ระบุว่าไม่มี Seasonality ซึ่งหมายความว่าการคาดเดาจะเป็นแบบเชิงเส้น เลขเต็มบวกจะระบุให้อัลกอริทึมใช้รูปแบบของความยาวนี้เป็น Seasonality For any other value, FORECAST. ETS. CONFINT จะส่งกลับ#NUM! ข้อผิดพลาด

    Seasonality สูงสุดที่สนับสนุนคือ 8,760 (จํานวนชั่วโมงในหนึ่งปี) Seasonality ใดๆ ที่อยู่เหนือตัวเลขจะส่งผลให้เกิด#NUM! ข้อผิดพลาด

  • การเสร็จสมบูรณ์ของข้อมูล    ไม่จำเป็น แม้ว่าไทม์ไลน์ต้องการขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างจุดข้อมูล FORECAST ETS. CONFINT สนับสนุนข้อมูลที่หายไปสูงสุดถึง 30% และจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ 0 จะระบุอัลกอริทึมเพื่อระบุว่าจุดที่ขาดหายไปเป็นศูนย์ ค่าเริ่มต้นของ 1 จะบัญชีจุดที่ขาดหายไปโดยการให้เสร็จสมบูรณ์เป็นค่าเฉลี่ยของจุดข้างเคียง

  • Aggregation    (ต้องระบุ) แม้ว่าไทม์ไลน์จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างจุดข้อมูล FORECAST.ETS.CONFINT จะรวมหลายจุดที่มีการประทับเวลาเดียวกัน การรวมพารามิเตอร์เป็นค่าตัวเลขจะระบุวิธีที่จะใช้รวมค่าหลายค่าที่มีการประทับเวลาเดียวกัน ค่าเริ่มต้นของ 0 จะใช้ AVERAGE ในขณะที่ตัวเลือกอื่นๆ จะใช้ SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชันการคาดการณ์ (การอ้างอิง)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×