ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FORMULATEXT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับสูตรเป็นสตริง

ไวยากรณ์

FORMULATEXT(reference)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FORMULATEXT มีอาร์กิวเมนต์ ดังต่อไปนี้

 • อ้าง อิง    จำเป็น การอ้างอิงไปยังเซลล์หรือช่วงของเซลล์

ข้อสังเกต

 • ฟังก์ชัน FORMULATEXT จะส่งกลับสิ่งที่แสดงในแถบสูตรถ้าคุณเลือกเซลล์ที่อ้างอิงนั้น

 • อาร์กิวเมนต์ Reference อาจเป็นเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่นได้

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ Reference เป็นเวิร์กบุ๊กอื่นที่ไม่ได้เปิดอยู่ FORMULATEXT จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ Reference เป็นทั้งแถวหรือคอลัมน์ หรือเป็นช่วงหรือชื่อที่กำหนดที่มีเซลล์มากกว่าหนึ่งเซลล์ FORMULATEXT จะส่งกลับค่าในเซลล์มุมบนเซลล์ซ้ายสุดของแถว คอลัมน์ หรือช่วงดังกล่าว

 • ในกรณีต่อไปนี้ FORMULATEXT จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

  • เซลล์ที่ใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ Reference นั้นไม่มีสูตรอยู่

  • สูตรในเซลล์นั้นมีความยาวมากกว่า 8,192 อักขระ

  • สูตรไม่สามารถแสดงในเวิร์กชีต เช่น เมื่อมีการป้องกันเวิร์กชีตอยู่

  • เวิร์กบุ๊กภายนอกที่มีสูตรนั้นไม่ได้เปิดอยู่ใน Excel

 • ค่าป้อนเข้าเป็นชนิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • การใส่การอ้างอิงไปยังเซลล์ที่คุณใส่ฟังก์ชันเป็นอาร์กิวเมนต์จะไม่ทําให้เกิดคําเตือนการอ้างอิงแบบวงกลม FORMULATEXT จะส่งกลับสูตรเป็นข้อความในเซลล์ได้สําเร็จ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=TODAY()

สูตรใน C2 จะส่งกลับสูตรที่พบในเซลล์ A2 เป็นสตริงข้อความ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบโครงสร้างของสูตรได้อย่างง่ายดาย สูตรที่ใส่ใน A2 คือ =TODAY() และจะส่งกลับวันปัจจุบันใน A2 สูตร =TODAY() ควรปรากฏเป็นข้อความใน C2

=FORMULATEXT(A2)

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×