ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FTEST ใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test F-test จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นสองด้านที่ค่าความแปรปรวนใน array1 และ array2 แตกต่างกันไม่มาก ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบว่าตัวอย่างสองตัวอย่างมีค่าความแปรปรวนแตกต่างกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่น จากคะแนนสอบจากโรงเรียนสาธารณะและโรงเรียนเอกชน คุณสามารถทดสอบว่าโรงเรียนเหล่านี้มีความแตกต่างของคะแนนการทดสอบในระดับต่างๆ หรือไม่

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่มีความถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่จากนี้เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันExcelในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน F.TEST

ไวยากรณ์

FTEST(array1,array2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FTEST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array1     จำเป็น อาร์เรย์หรือช่วงข้อมูลแรก

  • Array2     จำเป็น อาร์เรย์ที่สองหรือช่วงของข้อมูล

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ, อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลข

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

  • ถ้าจำนวนของจุดข้อมูลใน array1 หรือ array2 น้อยกว่า 2 หรือค่าความแปรปรวนของ array1 หรือ array2 เป็นศูนย์ ฟังก์ชัน FTEST จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ค่า F-test ที่ส่งกลับโดยฟังก์ชัน LINEST แตกต่างจากค่า F-test ที่ส่งกลับโดยฟังก์ชัน FTEST LINEST จะส่งกลับค่าสถิติ F ในขณะที่ FTEST จะส่งกลับความน่าจะเป็น

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล1

ข้อมูล2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FTEST(A2:A6,B2:B6)

F-test สำหรับชุดข้อมูลที่อยู่ข้างบน

0.64831785

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×