ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

FTEST (ฟังก์ชัน FTEST)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FTEST ใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test โดย F-test จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นแบบสองด้านที่ความแปรปรวนใน array1 และ array2 แตกต่างกันไม่มาก ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อกำหนดว่าทั้งสองตัวอย่างมีความแปรปรวนต่างกัน ตัวอย่างเช่น จากคะแนนการสอบของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน คุณสามารถทดสอบว่าโรงเรียนเหล่านี้มีระดับความหลากหลายของคะแนนหรือไม่

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันต่อๆ ไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน F.TEST

ไวยากรณ์

FTEST(array1,array2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FTEST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array1    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์แรก หรือช่วงของข้อมูล

  • Array2    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์ที่สอง หรือช่วงของข้อมูล

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ, อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลข

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

  • ถ้าจำนวนของจุดข้อมูลใน array1 หรือ array2 น้อยกว่า 2 หรือค่าความแปรปรวนของ array1 หรือ array2 เป็นศูนย์ ฟังก์ชัน FTEST จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ค่า F-test ที่ส่งกลับโดยฟังก์ชัน LINEST แตกต่างจากค่า F-test ที่ส่งกลับโดยฟังก์ชัน FTEST ซึ่ง LINEST ส่งกลับสถิติ F ขณะที่ FTEST ส่งกลับค่าความน่าจะเป็น

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล1

ข้อมูล2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FTEST(A2:A6,B2:B6)

F-test สำหรับชุดข้อมูลที่อยู่ข้างบน

0.64831785

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×