ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

FVSCHEDULE (ฟังก์ชัน FVSCHEDULE)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FVSCHEDULE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของเงินต้นหลังจากนำชุดข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยทบต้นมาใช้ ใช้ฟังก์ชัน FVSCHEDULE เพื่อคำนวณมูลค่าในอนาคตของการลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปรหรือไม่แน่นอนได้

ไวยากรณ์

FVSCHEDULE(principal, schedule)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FVSCHEDULE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Principal    (ต้องระบุ) คือมูลค่าปัจจุบัน

  • Schedule    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์ของอัตราดอกเบี้ยที่จะนำไปใช้

ข้อสังเกต

ค่าใน schedule ควรเป็นตัวเลขหรือเซลล์ว่าง ค่าอื่นๆ ทำให้เกิดค่าความผิดพลาด # VALUE! และ สำหรับฟังก์ชัน FVSCHEDULE เซลล์ว่างนับเป็นค่าศูนย์ (ไม่มีดอกเบี้ย)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

=FVSCHEDULE(1,{0.09,0.11,0.1})

มูลค่าในอนาคตของ 1 ที่มีอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อปี 9%, 11% และ 10%

1.3309

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×