ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

GAMMA.INV (ฟังก์ชัน GAMMA.INV)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน GAMMA.INV ใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแกมมาแบบสะสม ถ้า p = GAMMA.DIST(x,...) แล้ว GAMMA.INV(p,...) = x คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ศึกษาตัวแปรที่อาจมีการแจกแจงแบบเบ้ได้

ไวยากรณ์

GAMMA.INV(probability,alpha,beta)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน GAMMA.INV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Probability    (ต้องระบุ) คือความน่าจะเป็นที่ได้จากการแจกแจงแบบแกมมา

  • Alpha    (ต้องระบุ) คือพารามิเตอร์ของการแจกแจง

  • Beta    (ต้องระบุ) คือพารามิเตอร์ของการแจกแจง ถ้า beta = 1 แล้วฟังก์ชัน GAMMA.INV จะส่งกลับการแจกแจงแบบแกมมามาตรฐาน

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นข้อความ ฟังก์ชัน GAMMA.INV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability < 0 หรือ probability > 1 ฟังก์ชัน GAMMA.INV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า alpha ≤ 0 หรือถ้า beta ≤ 0 ฟังก์ชัน GAMMA.INV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

เมื่อกำหนดค่าให้ความน่าจะเป็น GAMMA.INV จะหาค่า x ที่ทำให้ GAMMA.DIST(x, alpha, beta, TRUE) = ความน่าจะเป็น ดังนั้นความแม่นยำของ GAMMA.INV จะขึ้นอยู่กับความแม่นยำของ GAMMA.DIST GAMMA.INV ใช้วิธีการค้นหาแบบวนซ้ำ ถ้าการค้นหายังไม่ได้ผลลัพธ์หลังจากการวนซ้ำ 64 รอบ ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.068094

ความน่าจะเป็นที่ได้จากการแจกแจงแกมมา

9

พารามิเตอร์ alpha ของการแจกแจง

2

พารามิเตอร์ beta ของการแจกแจง

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=GAMMA.INV(A2,A3,A4)

ค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสมสำหรับอาร์กิวเมนท์ probability, alpha และ beta ใน A2, A3 และ A4

10.0000112

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×