ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

GAMMADIST (ฟังก์ชัน GAMMADIST)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ศึกษาตัวแปรที่อาจมีการแจกแจงเบ้ การแจกแจงแบบแกมมานี้ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ลำดับ

ไวยากรณ์

GAMMADIST(x,alpha,beta,cumulative)

X     คือค่าที่ต้องการประเมินหาการแจกแจง

Alpha     คือพารามิเตอร์ของการแจกแจง

Beta     คือพารามิเตอร์สำหรับการแจกแจง ถ้า beta = 1 แล้ว GAMMADIST จะส่งกลับการแจกแจงแบบแกมมามาตรฐาน

cumulative     คือค่าตรรกะที่กำหนดรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ถ้าเป็น FALSE ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็น (Probability Mass Function)

ข้อสังเกต

 • ถ้า x, alpha หรือ beta ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า x < 0 ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า alpha ≤ 0 หรือถ้า beta ≤ 0 ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของการแจกแจงแกมมา คือ

  สมการ

  การแจกแจงแกมมามาตรฐาน คือ

  สมการ

 • เมื่อ alpha = 1 ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลด้วย

  สมการ

 • สำหรับจำนวนเต็มบวก n เมื่อ alpha = n/2, beta = 2 และ cumulative = TRUE ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับ (1 - CHIDIST(x)) ที่มีองศาความเป็นอิสระเป็น n

 • เมื่อ alpha เป็นจำนวนเต็มบวก ฟังก์ชัน GAMMADIST จะถูกเรียกอีกอย่างว่าการแจกแจงแบบเออร์แลง (Erlang)

ตัวอย่าง

X

Alpha

Beta

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

10

9

2

=GAMMADIST([X],[Alpha],[Beta],FALSE)

การแจกแจงแกมมาแบบความน่าจะเป็นของอาร์กิวเมนต์ (0.032639)

10

9

2

=GAMMADIST([X],[Alpha],[Beta],TRUE)

การแจกแจงแกมมาแบบสะสมของอาร์กิวเมนต์ (0.068094)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×