ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution) คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อศึกษาตัวแปรที่อาจมีการแจกแจงแบบเบ้ได้ การแจกแจงแกมมามักใช้ในการวิเคราะห์คิว

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่อาจให้ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และมีชื่อที่สื่อถึงการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงพร้อมใช้งานสําหรับความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่นับจากนี้ เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน GAMMA.DIST

ไวยากรณ์

GAMMADIST(x,alpha,beta,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน GAMMADIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • X     จำเป็น ค่าที่คุณต้องการประเมินการแจกแจง

 • อัลฟา     จำเป็น พารามิเตอร์ของการแจกแจง

 • Beta     จำเป็น พารามิเตอร์ของการแจกแจง ถ้า beta = 1 ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับการแจกแจงแบบแกมมามาตรฐาน

 • สะสม     จำเป็น ค่าตรรกะที่กําหนดรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น

ข้อสังเกต

 • ถ้า x, alpha หรือ beta ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า x < 0 ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า alpha ≤ 0 หรือถ้า beta ≤ 0 ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแกมมา คือ

  สมการ

  ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแกมมาแบบมาตรฐาน คือ

  สมการ

 • เมื่อ alpha = 1 ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลด้วย

  สมการ

 • สำหรับจำนวนเต็มบวก n เมื่อ alpha = n/2, beta = 2 และ cumulative = TRUE ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับ (1 - CHIDIST(x)) ด้วยองศาความเป็นอิสระเท่ากับ n

 • เมื่อ alpha เป็นจำนวนเต็มบวก อาจเรียกฟังก์ชัน GAMMADIST อีกอย่างหนึ่งว่าการแจกแจงแบบเออร์แลง (Erlang)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

10.00001131

ค่าที่ต้องการใช้ประเมินหาการแจกแจง

9

พารามิเตอร์ alpha ของการแจกแจง

2

พารามิเตอร์ beta ของการแจกแจง

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=GAMMADIST(A2,A3,A4,FALSE)

ความหนาแน่นของความน่าจะเป็นโดยใช้ค่า x, alpha และ beta ใน A2, A3, A4 ที่มีอาร์กิวเมนท์สะสม FALSE

0.032639

=GAMMADIST(A2,A3,A4,TRUE)

การแจกแจงสะสมโดยใช้ค่า x, alpha และ beta ใน A2, A3, A4 ที่มีอาร์กิวเมนท์สะสม TRUE

0.068094

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×