ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ไวยากรณ์ของ GAUSS  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

คำนวณความน่าจะเป็นที่สมาชิกของประชากรปกติมาตรฐานจะอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน z ค่าจากค่าเฉลี่ย

ไวยากรณ์

GAUSS(z)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน GAUSS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Z    จำเป็น ส่งกลับตัวเลข

ข้อสังเกต

  • ถ้า z เป็นตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง GAUSS จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า z เป็นชนิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง GAUSS จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • เนื่องจาก NORM.S.DIST (0,True) จะส่งกลับ 0.5 เสมอ GAUSS(z) จะน้อยกว่า NORM.S.DIST(z,True) อยู่ 0.5 เสมอ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

'=GAUSS(2)

ความน่าจะเป็นที่สมาชิกของประชากรปกติมาตรฐานจะอยู่ในระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ค่าจากค่าเฉลี่ย (ผลลัพธ์คือ 0.47725)

=GAUSS(2)

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×