ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

GCD (ฟังก์ชัน GCD)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน GCD ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับตัวหารร่วมมากของจำนวนเต็มอย่างน้อยสองจำนวน ตัวหารร่วมมากคือจำนวนเต็มที่มีค่ามากสุด ซึ่งหารทั้ง number 1 และ number 2 โดยไม่เหลือเศษ

ไวยากรณ์

GCD(number1, [number2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน GCD มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number1, number2, ...    Number1 เป็นอาร์กิวเมนต์ที่ต้องระบุ ส่วน number หลังจากนั้นจะระบุหรือไม่ก็ได้ ค่า 1 ถึง 255 ค่า ถ้าค่าใดๆ ไม่เป็นจำนวนเต็ม จะมีการปัดเศษทิ้ง

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน GCD จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดๆ มีค่าน้อยกว่าศูนย์ ฟังก์ชัน GCD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • หนึ่งหารค่าใดๆ ได้เสมอ

  • จำนวนเฉพาะจะมีแค่ค่าตัวเอง และหนึ่งที่สามารถหารได้

  • ถ้าพารามิเตอร์ไปยัง GCD >=2^53 ฟังก์ชัน GCD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

=GCD(5, 2)

ตัวหารร่วมมากของ 5 และ 2

1

=GCD(24, 36)

ตัวหารร่วมมากของ 24 และ 36

1.2

=GCD(7, 1)

ตัวหารร่วมมากของ 7 และ 1

1

=GCD(5, 0)

ตัวหารร่วมมากของ 5 และ 0

5

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×