ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

GEOMEAN (ฟังก์ชัน GEOMEAN)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของข้อมูลที่เป็นบวก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำ GEOMEAN ไปใช้ในการคำนวณอัตราการเติบโตเฉลี่ย โดยคิดจากดอกเบี้ยทบต้นที่มีอัตราความแปรปรวนได้

ไวยากรณ์

GEOMEAN(number1,number2,...)

number1,number2,...     คืออาร์กิวเมนต์ที่ 1 ถึง 30 ที่คุณต้องการคำนวณหาค่าเฉลี่ย

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรืออ้างอิงคอลัมน์ที่มีตัวเลข

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อ้างอิงคอลัมน์ที่มีข้อความ ค่าตรรกะ หรือคอลัมน์ว่าง ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น อย่างไรก็ตาม อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าเป็นศูนย์จะถูกรวมไว้

  • ถ้าจุดข้อมูลใดๆ ≤ 0 ฟังก์ชัน GEOMEAN จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • สมการของค่าเฉลี่ยเรขาคณิต คือ

    สมการ

ตัวอย่าง

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Col6

Col7

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

4

5

8

7

11

4

3

=GEOMEAN([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5],[Col6],[Col7])

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของข้อมูล (5.476987)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×