ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน GESTEP ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่า 1 ถ้า number ≥ step; จะส่งกลับค่า 0 (ศูนย์) เป็นอย่างอื่น ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการกรองชุดค่า ตัวอย่างเช่น โดยการหาผลรวมของฟังก์ชัน GESTEP หลายฟังก์ชัน คุณสามารถคํานวณการนับของค่าที่เกินค่าเกณฑ์ได้

ไวยากรณ์

GESTEP(number, [step])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน GESTEP มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ค่าที่จะทดสอบเทียบกับ step

  • ขั้นตอน    ไม่จำเป็น ค่าเกณฑ์ ถ้าคุณละเว้นค่าของ step ไว้ GESTEP จะใช้ศูนย์

ข้อสังเกต

ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน GESTEP จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=GESTEP(5, 4)

ตรวจสอบว่า 5 มากกว่าหรือเท่ากับค่า step คือ 4 หรือไม่

1

=GESTEP(5, 5)

ตรวจสอบว่า 5 มากกว่าหรือเท่ากับค่า step คือ 5 หรือไม่

1

=GESTEP(-4, -5)

ตรวจสอบว่า -4 มากกว่าหรือเท่ากับค่า step คือ -5 หรือไม่

1

=GESTEP(-1)

ตรวจสอบว่า -1 มากกว่าค่า step เริ่มต้น คือ 0 หรือไม่

0

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×