ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

GETPIVOTDATA (ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA)

ฟังก์ชัน GETPIVOTDATAจะส่งกลับข้อมูลที่มองเห็นได้จาก PivotTable

ในตัวอย่างนี้ =GETPIVOTDATA("ยอดขาย",A3) จะส่งกลับยอดขายรวมจาก PivotTable ดังนี้

ตัวอย่างของการใช้ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA เพื่อส่งกลับข้อมูลจาก PivotTable

ไวยากรณ์

GETPIVOTDATA(data_field, pivot_table, [field1, item1, field2, item2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน GETPIVOTDATA มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

data_field

จำเป็น

ชื่อของเขตข้อมูล PivotTable ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้ ซึ่งจะต้องอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ

pivot_table

จำเป็น

การอ้างอิงไปยังเซลล์ ช่วงของเซลล์ หรือช่วงของเซลล์ที่มีชื่อใดๆ ใน PivotTable ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อระบุว่า PivotTable ใดมีข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้

field1, item1, field2, item2...

ไม่จำเป็น

คู่ของชื่อเขตข้อมูลและชื่อรายการ 1 ถึง 126 คู่ที่อธิบายข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้ คู่ต่างๆ สามารถอยู่ในล.ก. ได้ทุกล.ก. ชื่อเขตข้อมูลและชื่อรายการอื่นที่ไม่ใช่วันที่และตัวเลขต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ

For OLAP PivotTables, items can contain the source name of the dimension and also the source name of the item. คู่เขตข้อมูลและรายการของ OLAP PivotTable อาจมีลักษณะดังนี้:

"[Product]","[Product].[All Products].[Foods].[Baked Goods]"

หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถใส่สูตร GETPIVOTDATA แบบง่ายๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการพิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) ลงในเซลล์ที่คุณต้องการส่งกลับค่า แล้วคลิกเซลล์ที่อยู่ใน PivotTable ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่งกลับ

  • คุณสามารถปิดฟีเจอร์นี้ได้โดยการเลือกเซลล์ใดๆ ภายใน PivotTable ที่มีอยู่ แล้วไปที่แท็บ วิเคราะห์PivotTable >ตัวเลือก pivottable > >ยกเลิกการเลือกตัวเลือก สร้างGetPivotData

  • เขตข้อมูลหรือการคํานวณรายการและการคํานวณแบบเองสามารถรวมอยู่ในการคํานวณ GETPIVOTDATA

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ pivot_tableเป็นช่วงที่มี PivotTable ตั้งแต่สองรายการหรือมากกว่า ข้อมูลจะถูกดึงมาจาก PivotTable ใดก็ตามที่สร้างไว้ล่าสุด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์เขตข้อมูลและรายการเป็นเซลล์เซลล์เดียว ค่าของเซลล์นั้นจะถูกส่งกลับไม่ว่าค่านั้นจะถูกส่งกลับไม่ว่าจะเป็นสตริง ตัวเลข ข้อผิดพลาด หรือเซลล์ว่าง

  • ถ้ารายการมีวันที่อยู่ ค่านั้นจะต้องแสดงเป็นเลขล.ก. หรือมีข้อมูลอยู่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE เพื่อคงค่านั้นไว้ได้ถ้าเปิดเวิร์กชีตนั้นไว้ในระบบภาษาอื่น ตัวอย่างเช่น รายการที่อ้างถึงวันที่ 5 มีนาคม 1999 สามารถใส่เป็น 36224 หรือ DATE(1999,3,5) สามารถใส่เวลาเป็นค่าทศนิยมหรือโดยใช้ฟังก์ชัน TIME

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ pivot_tableไม่ใช่ช่วงที่พบ PivotTable ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA จะ#REF!

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ต่างๆ ไม่ได้อธิบายเขตข้อมูลที่มองเห็นได้ หรือถ้าอาร์กิวเมนต์มีตัวกรองรายงานซึ่งจะไม่แสดงข้อมูลที่กรองแล้ว ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA จะส่งกลับค่า #REF! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

สูตรในตัวอย่างด้านล่างแสดงวิธีการต่างๆ ในการรับข้อมูลจาก PivotTable

ตัวอย่างของ PivotTable ที่ใช้ในการกู้คืนข้อมูลจากด้วยฟังก์ชัน GETPIVOTDATA

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×