ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA จะส่งกลับข้อมูลที่มองเห็นได้จาก PivotTable

ในตัวอย่างนี้ =GETPIVOTDATA("Sales",A3) ส่งกลับยอดขายรวมจาก PivotTable:

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA เพื่อส่งกลับข้อมูลจาก PivotTable

ไวยากรณ์

GETPIVOTDATA(data_field, pivot_table, [field1, item1, field2, item2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน GETPIVOTDATA มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

data_field

จำเป็น

ชื่อของเขตข้อมูล PivotTable ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้ ต้องอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ

pivot_table

จำเป็น

การอ้างอิงไปยังเซลล์ ช่วงของเซลล์ หรือช่วงของเซลล์ที่มีชื่อใน PivotTable ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อกําหนดว่า PivotTable ใดที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้

field1, item1, field2, item2...

ไม่จำเป็น

1 ถึง 126 คู่ของชื่อเขตข้อมูลและชื่อรายการที่อธิบายข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้ โดยสามารถจับคู่ตามลําดับใดก็ได้ ชื่อเขตข้อมูลและชื่อสําหรับรายการอื่นที่ไม่ใช่วันที่และตัวเลขต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ

สําหรับ OLAP PivotTable รายการสามารถมีชื่อแหล่งข้อมูลของมิติและชื่อแหล่งที่มาของรายการได้ คู่เขตข้อมูลและรายการสําหรับ OLAP PivotTable อาจมีลักษณะดังนี้

"[Product]","[Product].[All Products].[Foods].[Baked Goods]"

หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถใส่สูตร GETPIVOTDATA แบบง่ายๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการพิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) ลงในเซลล์ที่คุณต้องการส่งกลับค่า แล้วคลิกเซลล์ที่อยู่ใน PivotTable ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่งกลับ

  • คุณสามารถปิดฟีเจอร์นี้ได้โดยการเลือกเซลล์ใดก็ได้ภายใน PivotTable ที่มีอยู่ จากนั้นไปที่แท็บ วิเคราะห์ PivotTable > ตัวเลือก > PivotTable > ยกเลิกการเลือกตัวเลือก สร้าง GetPivotData

  • เขตข้อมูลหรือรายการจากการคํานวณและการคํานวณแบบกําหนดเองสามารถรวมอยู่ในการคํานวณ GETPIVOTDATA ได้

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ pivot_table เป็นช่วงที่มี PivotTable ตั้งแต่สองชุดขึ้นไป ข้อมูลจะถูกดึงมาจาก PivotTable ใดก็ตามที่สร้างล่าสุด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์เขตข้อมูลและรายการอธิบายเซลล์เดียว ค่าของเซลล์นั้นจะถูกส่งกลับโดยไม่คํานึงว่าเป็นสตริง ตัวเลข ข้อผิดพลาด หรือเซลล์ว่าง

  • ถ้ารายการมีวันที่ ค่าจะต้องแสดงเป็นเลขลําดับหรือใส่ข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชัน DATE เพื่อรักษาค่าไว้ถ้าเปิดเวิร์กชีตในตําแหน่งที่ตั้งอื่น ตัวอย่างเช่น รายการที่อ้างถึงวันที่ 5 มีนาคม 1999 สามารถใส่เป็น 36224 หรือ DATE(1999,3,5) เวลาสามารถใส่เป็นค่าทศนิยมหรือโดยใช้ฟังก์ชัน TIME

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ pivot_table ไม่ใช่ช่วงที่พบ PivotTable ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA จะส่งกลับ #REF!

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ต่างๆ ไม่ได้อธิบายเขตข้อมูลที่มองเห็นได้ หรือถ้าอาร์กิวเมนต์มีตัวกรองรายงานซึ่งจะไม่แสดงข้อมูลที่กรองแล้ว ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA จะส่งกลับค่า #REF! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

สูตรในตัวอย่างด้านล่างแสดงวิธีการต่างๆ ในการรับข้อมูลจาก PivotTable

ตัวอย่างของ PivotTable ที่ใช้ในการเรียกคืนข้อมูลจากด้วยฟังก์ชัน GETPIVOTDATA

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×