ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ ฟังก์ชัน GROWTH  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

คํานวณการเติบโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่ทํานายโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ฟังก์ชัน GROWTH จะส่งกลับค่า y สําหรับชุดข้อมูลของค่า x ใหม่ที่คุณระบุโดยใช้ค่า x และค่า y ที่มีอยู่ คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันเวิร์กชีต GROWTH เพื่อให้พอดีกับเส้นโค้งเอ็กซ์โพเนนเชียลกับค่า x และค่า y ที่มีอยู่

ไวยากรณ์

GROWTH(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน GROWTH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ของ Known_y    จำเป็น ชุดของค่า y ที่คุณทราบอยู่แล้วในความสัมพันธ์ y = b*m^x

  • ถ้าอาร์เรย์ known_y's อยู่ในคอลัมน์เดียว แต่ละคอลัมน์ของ known_x's จะถูกแปลงเป็นตัวแปรแยกต่างหาก

  • ถ้าอาร์เรย์ known_y's อยู่ในแถวเดียว แต่ละแถวของ known_x's จะถูกแปลงเป็นตัวแปรแยกต่างหาก

  • ถ้าตัวเลขใดๆ ใน known_y's เป็นศูนย์หรือค่าลบ ฟังก์ชัน GROWTH จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ของ Known_x    ไม่จำเป็น ชุดตัวเลือกของค่า x ที่คุณอาจทราบอยู่แล้วในความสัมพันธ์ y = b*m^x

  • known_x อาร์เรย์อาจประกอบด้วยชุดของตัวแปรตั้งแต่หนึ่งชุดขึ้นไป ถ้ามีการใช้ตัวแปรเพียงตัวเดียว known_y และของ known_x สามารถเป็นช่วงของรูปร่างใดๆ ก็ได้ ตราบใดที่มีมิติเท่ากัน ถ้ามีการใช้ตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัว known_y ต้องเป็นเวกเตอร์ (นั่นคือ ช่วงที่มีความสูงหนึ่งแถวหรือความกว้างหนึ่งคอลัมน์)

  • กรณีที่ไม่ได้ใส่ค่าอาร์เรย์ known_x's อาร์เรย์จะถูกกำหนดเป็นอาร์เรย์ {1,2,3,...} ที่มีขนาดเท่ากับอาร์เรย์ known_y's

 • ของ New_x    ไม่จำเป็น คือค่า x ใหม่ที่คุณต้องการให้ GROWTH ส่งกลับค่า y ที่สอดคล้องกัน

  • New_x's ต้องรวมคอลัมน์ (หรือแถว) สําหรับตัวแปรอิสระแต่ละตัว เช่นเดียวกับของ known_x ดังนั้น ถ้า known_y อยู่ในคอลัมน์เดียว known_x's และ new_x's ต้องมีจํานวนคอลัมน์เท่ากัน ถ้า known_y อยู่ในแถวเดียว known_x และ new_x ต้องมีจํานวนแถวเท่ากัน

  • ถ้าค่า new_x's ถูกละไว้ จะถือว่าเป็นค่าเดียวกับ known_x's

  • ถ้าทั้ง known_x's และ new_x's ถูกละไว้ จะถือว่าเป็นอาร์เรย์ {1,2,3,...} ซึ่งมีขนาดเดียวกันกับ known_y's

 • การประกวด    ไม่จำเป็น ค่าตรรกะที่ระบุว่าจะบังคับให้ค่าคงที่ b เท่ากับ 1 หรือไม่

  • ถ้า const เป็น TRUE หรือละไว้ ค่า b จะถูกคำนวณตามวิธีปกติ

  • ถ้า const เป็น FALSE จะตั้ง b ให้เท่ากับ 1 และจะปรับค่า m เพื่อให้ y = m^x

ข้อสังเกต

 • สูตรที่ส่งกลับค่าอาร์เรย์ต้องถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์หลังจากเลือกจำนวนเซลล์ที่ถูกต้อง

 • เมื่อใส่ค่าคงที่อาร์เรย์สำหรับอาร์กิวเมนต์ เช่น known_x's ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาคในการแบ่งค่าในแถวเดียวกันและใช้เครื่องหมายอัฒภาคในการแบ่งแถว

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

เดือน

หน่วย

สูตร (หน่วยที่สัมพันธ์กัน)

11

33,100

32,618

1.2

47,300

47,729

1.3

69,000

69,841

14

102,000

102,197

15

150,000

149,542

16

220,000

218,822

เดือน

สูตร (หน่วยที่ทำนาย)

สูตรที่ใช้ในอาร์เรย์ C2:C7 ข้างบน

17

320,197

=GROWTH(B2:B7,A2:A7)

18

468,536

สูตรที่ใช้ในอาร์เรย์ B9:B10 ข้างบน

=GROWTH(B2:B7,A2:A7,A9:A10)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×