ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

HEX2OCT (ฟังก์ชัน HEX2OCT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน HEX2OCT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงตัวเลขฐานสิบหกไปเป็นฐานแปด

ไวยากรณ์

HEX2OCT(number, [places])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน HEX2OCT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) เลขฐานสิบหกที่คุณต้องการแปลง ไม่สามารถมีตัวเลขเกิน 10 อักขระ ตัวเลขที่มีนัยสำคัญที่สุดคือบิตเครื่องหมาย ที่เหลืออีก 39 บิตคือบิตขนาด ตัวเลขติดลบจะแสดงด้วยสัญกรณ์เติมเต็มฐานสอง

  • Places    (ระบุหรือไม่ก็ได้) จำนวนอักขระที่จะใช้ ถ้ามีการละ places แล้วฟังก์ชัน HEX2OCT จะใช้จำนวนอักขระน้อยที่สุดตามที่จำเป็น Places มีประโยชน์ในการใส่ 0 (ศูนย์) นำหน้าค่าที่ส่งกลับ

ข้อสังเกต

  • ถ้า number เป็นค่าลบ ฟังก์ชัน HEX2OCT จะละเว้นค่า places และส่งกลับค่าตัวเลขฐานแปดที่มีอักขระ 10 ตัว

  • ถ้า number เป็นค่าลบ จะไม่สามารถมีค่าน้อยกว่า FFE0000000 และถ้า number เป็นค่าบวก จะไม่สามารถมีค่ามากกว่า 1FFFFFFF

  • ถ้า number เป็นเลขฐานสิบหกที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน HEX2OCT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า HEX2OCT ต้องการอักขระมากกว่าที่ระบุในค่า places ฟังก์ชัน HEX2BIN จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า places ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้ง

  • ถ้า places ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน HEX2OCT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า places เป็นค่าลบ ฟังก์ชัน HEX2OCT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=HEX2OCT("F", 3)

แปลงเลขฐานสิบหก F เป็นเลขฐานแปด ที่มี 3 อักขระ (0 ที่นำหน้าคือ "padding")

017

=HEX2OCT("3B4E")

แปลงเลขฐานสิบหก 3B4E เป็นเลขฐานแปด

35516

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

แปลงเลขฐานสิบหก FFFFFFFF00 เป็นเลขฐานแปด

7777777400

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×