ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

HYPGEOM.DIST (ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST ใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริก HYPGEOM.DIST จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นของจำนวนตัวอย่างที่สำเร็จตามที่กำหนด ขนาดตัวอย่าง ประชากรที่สำเร็จ และขนาดประชากรที่กำหนด ให้ใช้ HYPGEOM.DIST กับโจทย์ที่มีจำนวนประชากรจำกัด ซึ่งการสังเกตแต่ละครั้งได้ผลเป็นสำเร็จหรือล้มเหลวเท่านั้น และแต่ละเซตย่อยของขนาดที่กำหนดมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กัน

ไวยากรณ์

HYPGEOM.DIST(sample_s,number_sample,population_s,number_pop,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Sample_s    (ต้องระบุ) จำนวนครั้งที่สำเร็จจากตัวอย่าง

 • Number_sample    (ต้องระบุ) ขนาดของตัวอย่าง

 • Population_s    (ต้องระบุ) จำนวนครั้งที่สำเร็จจากประชากร

 • Number_pop    (ต้องระบุ) ขนาดของประชากร

 • Cumulative    (ต้องระบุ) ค่าตรรกะที่กำหนดรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST จะส่งกลับเป็นฟังก์ชันการแจกแจงแบบสะสม ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับเป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นรวม

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า sample_s < 0 หรือ sample_s มากกว่าจำนวนที่น้อยกว่า ของ number_sample หรือ population_s ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า sample_s น้อยกว่าจำนวนที่มากกว่าศูนย์ หรือ (number_sample - number_population + population_s) ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า number_sample ≤ 0 หรือ number_sample > number_population ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า population_s ≤ 0 หรือ population_s > number_population ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า number_pop ≤ 0 ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของการแจกแจงไฮเพอร์ยีออเมตริก คือ

  สมการ

  โดยที่:

  x = sample_s

  n = number_sample

  M = population_s

  N = number_pop

  ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST ใช้ในการสุ่มตัวอย่างโดยไม่มีการแทนที่จากประชากรจำกัด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

1

จำนวนครั้งที่สำเร็จจากตัวอย่าง

4

ขนาดของตัวอย่าง

8

จำนวนครั้งที่สำเร็จจากประชากร

20

ขนาดของประชากร

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=HYPGEOM.DIST(A2,A3,A4,A5,TRUE)

ฟังก์ชันการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริกสะสมสำหรับตัวอย่างและประชากรในเซลล์ A2 ถึง A5

0.4654

=HYPGEOM.DIST(A2,A3,A4,A5,FALSE)

ฟังก์ชันการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริกของความน่าจะเป็นสำหรับตัวอย่างและประชากรในเซลล์ A2 ถึง A5

0.3633

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×