ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

HYPGEOMDIST (ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST)

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริก HYPGEOMDIST จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นของจำนวนตัวอย่างที่สำเร็จตามที่กำหนด ขนาดตัวอย่าง ประชากรที่สำเร็จ และขนาดประชากรที่กำหนด ให้ใช้ HYPGEOMDIST กับโจทย์ที่มีจำนวนประชากรจำกัด ซึ่งการสังเกตแต่ละครั้งได้ผลเป็นสำเร็จหรือล้มเหลวเท่านั้น และแต่ละเซตย่อยของขนาดที่กำหนดมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กัน

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันต่อๆ ไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST

ไวยากรณ์

HYPGEOMDIST(sample_s,number_sample,population_s,number_pop)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน HYPGEOMDIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Sample_s    (ต้องระบุ) จำนวนครั้งที่สำเร็จจากตัวอย่าง

 • Number_sample    (ต้องระบุ) ขนาดของตัวอย่าง

 • Population_s    (ต้องระบุ) จำนวนครั้งที่สำเร็จจากประชากร

 • Number_pop    (ต้องระบุ) ขนาดของประชากร

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดที่ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า sample_s < 0 หรือ sample_s มากกว่าจำนวนที่น้อยกว่าของ number_sample หรือ population_s ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า sample_s น้อยกว่าจำนวนที่มากกว่าศูนย์ หรือ (number_sample - number_population + population_s) ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า number_sample ≤ 0 หรือ number_sample > number_population ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า population_s ≤ 0 หรือ population_s > number_population ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า number_population ≤ 0 ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของการแจกแจงไฮเพอร์ยีออเมตริก คือ

  สมการ

  โดยที่:

  x = sample_s

  n = number_sample

  M = population_s

  N = number_population

  ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST ถูกใช้เพื่อสุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการแทนที่จากประชากรที่มีจำนวนจำกัด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

1

จำนวนครั้งที่สำเร็จจากตัวอย่าง

4

ขนาดของตัวอย่าง

8

จำนวนครั้งที่สำเร็จจากประชากร

20

ขนาดของประชากร

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=HYPGEOMDIST(A2,A3,A4,A5)

การแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริกสำหรับตัวอย่างและประชากรในเซลล์ A2, A3, A4 และ A5

0.3633

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×