หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
สูตรและฟังก์ชัน
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
สูตรและฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน IF

ฟังก์ชัน IF เป็นหนึ่งในฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel ที่ช่วยให้คุณเปรียบเทียบตรรกะระหว่างค่ากับสิ่งที่คุณคาดหวัง

ดังนั้นคําสั่ง IF สามารถมีผลลัพธ์ได้สองรายการ ผลลัพธ์แรกคือถ้าการเปรียบเทียบของคุณเป็นจริง ผลลัพธ์ที่สองถ้าการเปรียบเทียบของคุณเป็นเท็จ

ตัวอย่างเช่น =IF(C2=”Yes”,1,2) ระบุว่า IF(C2 = Yes ให้แสดง 1 มิเช่นนั้นให้แสดง 2)

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ใช้ฟังก์ชัน IF ซึ่งเป็นหนึ่งใน ฟังก์ชันทางตรรกะ เพื่อส่งกลับหนึ่งค่าถ้าเงื่อนไขเป็น จริง และอีกค่าหนึ่งถ้าเงื่อนไขเป็น เท็จ

IF(logical_test, value_if_true, [value_if_false])

ตัวอย่างเช่น

  • =IF(A2>B2,"เกินงบ","ตกลง")

  • =IF(A2=B2,B4-A4,"")

ชื่ออาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

logical_test    (จำเป็น)

เงื่อนไขที่คุณต้องการทดสอบ

value_if_true    (จำเป็น)

ค่าที่คุณต้องการให้ส่งกลับถ้าผลลัพธ์ของ logical_test เป็น TRUE

value_if_false    (มีหรือไม่ก็ได้)

ค่าที่คุณต้องการให้ส่งกลับถ้าผลลัพธ์ของ logical_test เป็น FALSE

ตัวอย่าง IF อย่างง่าย

เซลล์ D2 มีสูตร =IF(C2="Yes",1,2)
  • =IF(C2=”Yes”,1,2)

ในตัวอย่างข้างต้น เซลล์ D2 ระบุว่า: IF(C2 = Yes ให้แสดง 1 มิเช่นนั้นให้แสดง 2)

เซลล์ D2 มีสูตร =IF(C2=1,"YES","NO")
  • =IF(C2=1,”Yes”,”No”)

ในตัวอย่างนี้ สูตรในเซลล์ D2 ระบุว่า: IF(C2 = 1 ให้แสดง Yes มิเช่นนั้นให้แสดงNo)คุณจะเห็นว่าสามารถใช้ฟังก์ชัน IF ประเมินทั้งข้อความและค่าได้ และสามารถใช้ประเมินข้อผิดพลาดได้อีกด้วย คุณไม่เพียงแค่ตรวจสอบว่าสิ่งหนึ่งเท่ากับอีกสิ่งหนึ่งหรือไม่ แล้วส่งกลับผลลัพธ์เดียว คุณยังสามารถใช้ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ และคำนวณเพิ่มเติมตามเกณฑ์ของคุณ คุณยังสามารถซ้อนฟังก์ชัน IF ด้วยกันได้เพื่อทำการเปรียบเทียบหลายชั้น

สูตรในเซลล์ D2 คือ =IF(C2>B2,”เกินงบ”,”อยู่ในงบ”)
  • =IF(C2>B2,”เกินงบ”,”อยู่ในงบ”)

ในตัวอย่างด้านบน ฟังก์ชัน IF ใน D2 ระบุว่า IF(C2 มากกว่า B2 ให้แสดง “เกินงบ” มิเช่นนั้นให้แสดง “อยู่ในงบ”)

เซลล์ D2 มีสูตร E2 คือ =IF(C2>B2,C2-B2,"")
  • =IF(C2>B2,C2-B2,0)

ในภาพประกอบด้านบน แทนที่จะส่งกลับผลลัพธ์ข้อความ เราจะส่งกลับการคํานวณทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นสูตรใน E2 ระบุว่า IF(ค่าจริงมากกว่าที่ได้รับงบประมาณ ให้ลบจํานวนที่ได้รับงบประมาณออกจากจํานวนจริง มิเช่นนั้นให้แสดงค่าอะไรเลย)

สูตรในเซลล์ F7 คือ IF(E7=”Yes”,F5*0.0825,0)
  • =IF(E7=”Yes”,F5*0.0825,0)

ในตัวอย่างนี้ สูตรใน F7 ระบุว่า IF(E7 = “Yes” ให้คำนวณจำนวนรวมใน F5 * 8.25% มิเช่นนั้นจะไม่มีภาษีขายคงค้าง จึงแสดงเป็น 0)

หมายเหตุ: ถ้าคุณกําลังจะใช้ข้อความในสูตร คุณจําเป็นต้องตัดข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศ (เช่น "ข้อความ") มีข้อยกเว้นเพียงข้อเดียวคือการใช้ TRUE หรือ FALSE ซึ่ง Excel จะเข้าใจโดยอัตโนมัติ

ปัญหาทั่วไป

ปัญหา

สิ่งที่ผิดพลาด

0 (ศูนย์) ในเซลล์

ไม่มีอาร์กิวเมนต์สําหรับอาร์กิวเมนต์value_if_trueหรือvalue_if_False เมื่อต้องการดูค่าที่ถูกต้องที่ส่งกลับ ให้เพิ่มข้อความอาร์กิวเมนต์ลงในสองอาร์กิวเมนต์ หรือเพิ่ม TRUE หรือ FALSE ลงในอาร์กิวเมนต์

#NAME? ในเซลล์

โดยปกติแล้วจะหมายความว่าสะกดสูตรผิด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

รับคําตอบแบบสดและฟรีบน Excel

ดูเพิ่มเติม

ตัวดำเนินการการคำนวณและลำดับความสำคัญใน Excel

การใช้ฟังก์ชันแบบซ้อนกันในสูตร

การใช้ IF เพื่อตรวจสอบว่าเซลล์ว่างหรือไม่

วิดีโอ: ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง

ฟังก์ชัน IFS (Microsoft 365, Excel 2016 และใหม่กว่า)

ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง - ทำงานด้วยสูตรที่ซ้อนกันและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด

วิดีโอการฝึกอบรม: ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง

ฟังก์ชัน COUNTIF จะนับค่าตามเกณฑ์เดียว

ฟังก์ชัน COUNTIF จะนับค่าตามเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน SUMIF จะรวมค่าตามเกณฑ์เดียว

ฟังก์ชัน SUMIF จะรวมค่าตามเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน AND

ฟังก์ชัน OR

ฟังก์ชัน VLOOKUP

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันทางตรรกะ

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×