ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน IFNA จะส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้าสูตรส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A หรือไม่ มิฉะนั้นจะส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

ไวยากรณ์

IFNA(value, value_if_na)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IFNA มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

value

จำเป็น

อาร์กิวเมนต์ที่ตรวจสอบหาค่าความผิดพลาด #N/A

value_if_na

จำเป็น

ค่าที่จะส่งกลับถ้าสูตรประเมินเป็นค่าความผิดพลาด #N/A

ข้อสังเกต

  • ถ้า value หรือ value_if_na เป็นเซลล์ว่าง IFNA จะถือว่าเซลล์นั้นเป็นค่าสตริงว่าง ("")

  • ถ้า value เป็นสูตรอาร์เรย์ IFNA จะส่งกลับอาร์เรย์ของผลลัพธ์สําหรับแต่ละเซลล์ในช่วงที่ระบุใน value

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างต่อไปนี้ IFNA จะทดสอบผลลัพธ์ของฟังก์ชัน VLOOKUP เนื่องจากไม่พบ Seattle ในช่วงการค้นหา ฟังก์ชัน VLOOKUP จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A IFNA จะส่งกลับสตริง "ไม่พบ" ในเซลล์แทนค่าความผิดพลาด #N/A มาตรฐาน

รูปภาพของการใช้ IFNA กับ VLOOKUP เพื่อป้องกันไม่ให้แสดงข้อผิดพลาด #N/A

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×