ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

IMCOS (ฟังก์ชัน IMCOS)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน IMCOS ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบข้อความ x + yi หรือ x + yj

ไวยากรณ์

IMCOS(inumber)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IMCOS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Inumber    (ต้องระบุ) จำนวนเชิงซ้อนที่คุณต้องการหาค่าโคไซน์

ข้อสังเกต

  • ใช้ฟังก์ชัน COMPLEX เพื่อแปลงสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพไปเป็นจำนวนเชิงซ้อน

  • ถ้า inumber เป็นค่าตรรกะ ฟังก์ชัน IMCOS จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ค่าโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อนคือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=IMCOS("1+i")

ค่าโคไซน์ของ 1+i

0.833730025131149-0.988897705762865i

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×