ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

IMCOSH (ฟังก์ชัน IMCOSH)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน IMCOSH ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบข้อความ x+yi หรือ x+yj

ไวยากรณ์

IMCOSH(inumber)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IMCOSH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Inumber    (ต้องระบุ) คือ จำนวนเชิงซ้อนที่คุณต้องการหาไฮเพอร์โบลิกโคไซน์

ข้อสังเกต

  • ใช้ฟังก์ชัน COMPLEX เพื่อแปลงสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพไปเป็นจำนวนเชิงซ้อน

  • ถ้า Inumber เป็นค่าที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้อความ x+yi หรือ x+yj ฟังก์ชัน IMCOSH จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Inumber เป็นค่าตรรกะ ฟังก์ชัน IMCOSH จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=IMCOSH("4+3i")

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน 4+3i

-27.0349456030742+3.85115333481178i

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×