ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

IMEXP (ฟังก์ชัน IMEXP)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน IMEXP ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลของจำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบข้อความ x + yi หรือ x + yj

ไวยากรณ์

IMEXP(inumber)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IMEXP มีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

  • Inumber    (ต้องระบุ) คือจำนวนเชิงซ้อนที่คุณต้องการหาเอ็กซ์โพเนนเชียล

ข้อสังเกต

  • ใช้ฟังก์ชัน COMPLEX เพื่อแปลงสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพไปเป็นจำนวนเชิงซ้อน

  • ค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลของจำนวนเชิงซ้อนคือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=IMEXP("1+i")

ค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลของจำนวนเชิงซ้อน 1+i

1.46869393991589+2.28735528717884i

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×