ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน IMLOG2 ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าลอการิทึมฐาน 2 ของจำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบข้อความ x + yi หรือ x + yj

ไวยากรณ์

IMLOG2(inumber)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IMLOG2 มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Inumber    จำเป็น จํานวนเชิงซ้อนที่คุณต้องการหาลอการิทิมฐาน 2

ข้อสังเกต

  • ใช้ LOG เพื่อส่งกลับค่าลอการิทิมของตัวเลขโดยใช้ฐานใดๆ

  • ใช้ COMPLEX เพื่อแปลงสัมประสิทธิ์จํานวนจริง และสัมประสิทธิ์จํานวนจินตภาพไปเป็นจํานวนเชิงซ้อน

  • ค่าลอการิทึมฐาน 2 ของจำนวนเชิงซ้อนสามารถคำนวณได้จากค่าลอการิทึมธรรมชาติ ดังสมการต่อไปนี้

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=IMLOG2("3+4i")

ค่าลอการิทึมฐาน 2 ของ 3+4i

2.32192809488736+1.33780421245098i

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×