จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

INDIRECT (ฟังก์ชัน INDIRECT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน INDIRECT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าการอ้างอิงที่ถูกระบุอยู่ในสตริงข้อความ การอ้างอิงจะได้รับการประเมินทันที เพื่อแสดงเนื้อหาที่อ้างอิง ให้ใช้ฟังก์ชัน INDIRECT เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนการอ้างอิงไปที่เซลล์ภายในสูตรโดยไม่ต้องเปลี่ยนสูตรเอง

ไวยากรณ์

INDIRECT(ref_text, [a1])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน INDIRECT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Ref_text    (ต้องระบุ) คือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีการอ้างอิงในลักษณะ A1 และ R1C1 ชื่อที่กำหนดว่าเป็นการอ้างอิง หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์เป็นสตริงข้อความ ถ้า ref_text ไม่ใช่การอ้างอิงเซลล์ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน INDIRECT จะส่งกลับ #REF! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า ref_text อ้างอิงไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น (การอ้างอิงภายนอก) เวิร์กบุ๊กนั้นจะต้องเปิดไว้ ถ้าไม่เปิดเวิร์กบุ๊กที่อ้างอิงไว้ ฟังก์ชัน INDIRECT จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #REF!

   หมายเหตุ    การอ้างอิงภายนอกไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Online

  • ถ้า ref_text อ้างอิงไปยังช่วงเซลล์อื่นนอกค่าจำกัดของแถว 1,048,576 หรือค่าจำกัดของคอลัมน์ 16,384 (XFD) INDIRECT จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #REF!

   หมายเหตุ    ลักษณะการทำงานเช่นนี้จะแตกต่างจาก Excel เวอร์ชันก่อนหน้า Microsoft Office Excel 2007 ซึ่งจะละเว้นขีดจำกัดที่เกินและส่งกลับค่า

 • A1    ระบุหรือไม่ก็ได้ เป็นค่าตรรกะที่ระบุชนิดการอ้างอิงที่มีอยู่ในเซลล์ ref_text

  • ถ้า a1 เป็น TRUE หรือไม่มีการระบุค่าไว้ ค่า ref_text จะถูกแปลเป็นการอ้างอิงในลักษณะ A1

  • ถ้า a1 เป็น FALSE ค่า ref_text จะถูกแปลเป็นการอ้างอิงในลักษณะ R1C1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

B2

1.333

B3

45

ปรีชา

10

5

62

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

'=INDIRECT(A2)

ค่าของการอ้างอิงในเซลล์ A2 การอ้างอิงเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ B2 ซึ่งมีค่า 1.333

1.333

'=INDIRECT(A3)

ค่าของการอ้างอิงในเซลล์ A3 การอ้างอิงเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ B3 ซึ่งมีค่า 45

45

'=INDIRECT(A4)

เนื่องจากเซลล์ B4 มีชื่อที่กำหนดว่า "ปรีชา" การอ้างอิงไปยังชื่อที่กำหนดนั้นจึงเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ B4 ซึ่งมีค่า 10

10

'=INDIRECT("B"&A5)

รวม "B" เข้ากับค่าใน A5 ซึ่งคือ 5 ดังนั้นจึงอ้างอิงไปยังเซลล์ B5 ซึ่งมีค่า 62

62

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×