ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน INFO ใน Microsoft Excel

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน INFO ไม่พร้อมใช้งานใน Excel Web App

คำอธิบาย

ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินการปัจจุบัน

ไวยากรณ์

INFO(type_text)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน INFO มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • type_text    จำเป็น ข้อความที่ระบุชนิดข้อมูลที่คุณต้องการส่งกลับ

type_text

ส่งกลับ

"directory"

เส้นทางของไดเรกทอรีหรือโฟลเดอร์ปัจจุบัน

"numfile"

จํานวนเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่

"origin"

ส่งกลับการอ้างอิงเซลล์สัมบูรณ์ของเซลล์ด้านบนและซ้ายสุดที่มองเห็นได้ในหน้าต่าง โดยยึดตามตําแหน่งการเลื่อนปัจจุบัน โดยจะแสดงเป็นข้อความที่มี "$A:" ค่านี้มีไว้เพื่อความเข้ากันได้ของ Lotus 1-2-3 รุ่น 3.x ค่าจริงที่ส่งกลับจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสไตล์การอ้างอิงปัจจุบัน ใช้ D9 เป็นตัวอย่าง ค่าที่ส่งกลับจะเป็น:

  • ลักษณะการอ้างอิง A1     "$A:$D$9"

  • ลักษณะการอ้างอิงเซลล์แบบ R1C1    "$A:R9C4"

"osversion"

เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการปัจจุบัน เป็นข้อความ

"recalc"

โหมดการคำนวณใหม่ปัจจุบัน ส่งกลับ "อัตโนมัติ" หรือ "ด้วยตนเอง"

"release"

เวอร์ชันของ Microsoft Excel เป็นข้อความ

"system"

ชื่อของสภาพแวดล้อมการดําเนินการ:
Macintosh = "mac"
Windows = "pcdos"

สิ่งสำคัญ: ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Excel"memavail", "memused" และ "totmem" type_text ข้อมูลหน่วยความจําที่ส่งกลับ ค่าtype_textเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปและตอนนี้จะส่งกลับค่า#N/A

ตัวอย่าง

คัดลอกสูตรตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ แล้ววางสูตรลงในเวิร์กชีตExcelใหม่ 

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=INFO("numfile")

จํานวนเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่

ตัวเลขที่ระบุจํานวนแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

=INFO("recalc")

โหมดการคำนวณใหม่สำหรับเวิร์กบุ๊ก

"อัตโนมัติ" หรือ "ด้วยตนเอง" โดยขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของตัวเลือกการคํานวณของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×