ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

INTERCEPT (ฟังก์ชัน INTERCEPT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน INTERCEPT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

คำนวณหาจุดตัดบนแกน y ของเส้นโดยใช้ค่า x และค่า y ที่มีอยู่ ซึ่งจุดตัดนี้จะอยู่บนเส้นถดถอยที่มีความเหมาะสมที่สุดที่ลากผ่านค่า x และค่า y ที่ทราบแล้ว ให้ใช้ฟังก์ชัน INTERCEPT ในกรณีที่คุณต้องการกำหนดค่าของตัวแปรไม่อิสระเมื่อตัวแปรอิสระมีค่าเท่ากับ 0 (ศูนย์) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน INTERCEPT ทำนายความต้านทานไฟฟ้าของโลหะที่อุณหภูมิ 0°C เมื่อได้จุดข้อมูลที่อุณหภูมิห้องและที่สูงกว่าอุณหภูมิห้อง

ไวยากรณ์

INTERCEPT(known_y's, known_x's)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน INTERCEPT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Known_y's    (ต้องระบุ) คือชุดของค่าสังเกตหรือข้อมูลที่ไม่เป็นอิสระ

 • Known_x's    (ต้องระบุ) คือชุดของค่าสังเกตหรือข้อมูลที่เป็นอิสระ

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์ควรจะเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

 • ถ้า known_y's และ known_x's มีตัวเลขที่แตกต่างของจุดข้อมูล หรือไม่มีจุดข้อมูล ฟังก์ชัน INTERCEPT จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการที่ใช้หาจุดตัดของเส้นถดถอย a คือ

  สมการ

  โดยที่ค่าความชัน b คำนวณจาก

  สมการ

  และตำแหน่งที่ x และ y คือค่าเฉลี่ยตัวอย่าง AVERAGE(known_x's) และ AVERAGE(known_y's)

 • อัลกอริทึมที่สำคัญในฟังก์ชัน INTERCEPT และฟังก์ชัน SLOPE นั้นแตกต่างจากอัลกอริทึมสำคัญที่ใช้ในฟังก์ชัน LINEST ความแตกต่างระหว่างอัลกอริทึมเหล่านี้อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเมื่อไม่ได้ระบุข้อมูลและข้อมูลร่วมเส้นตรง ตัวอย่างเช่น ถ้าจุดข้อมูลของอาร์กิวเมนต์ known_y's เท่ากับ 0 และจุดข้อมูลของอาร์กิวเมนต์ known_x's เท่ากับ 1:

  • ฟังก์ชัน INTERCEPT และ SLOPE จะส่งกลับ a #DIV/0! เป็นข้อผิดพลาด อัลกอริทึม INTERCEPT และ SLOPE ถูกออกแบบมาเพื่อให้หาคำตอบเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น แต่ในกรณีนี้สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ

  • LINEST ส่งกลับค่า 0 โดยอัลกอริทึมของฟังก์ชัน LINEST ถูกออกแบบมาเพื่อให้ส่งกลับผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลสำหรับข้อมูลร่วมเส้นตรง และในกรณีนี้สามารถพบได้อย่างน้อยหนึ่งคำตอบ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ค่า y ที่ทราบแล้ว

ค่า x ที่ทราบแล้ว

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=INTERCEPT(A2:A6, B2:B6)

จุดตัดของเส้นบนแกน y โดยใช้ค่า x และค่า y ข้างบน

0.0483871

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×