ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

IPMT (ฟังก์ชัน IPMT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน IPMT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับการชำระค่าดอกเบี้ยสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดของการลงทุนตามการชำระเงินเป็นงวด การชำระเงินคงที่ และอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไวยากรณ์

IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IPMT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Rate    (ต้องระบุ) คืออัตราดอกเบี้ยต่องวด

  • Per    (ต้องระบุ) คืองวดที่คุณต้องการหาค่าดอกเบี้ยและจะต้องอยู่ในช่วง 1 ถึง nper

  • Nper    (ต้องระบุ) คือจำนวนงวดทั้งหมดของการชำระเงินรายปี

  • Pv    (ต้องระบุ) คือมูลค่าปัจจุบัน หรือมูลค่ารวมทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันของจำนวนเงินในทุกงวดที่จะต้องชำระในอนาคต

  • Fv    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือมูลค่าอนาคต หรือดุลเงินสดที่คุณต้องการให้เป็นหลังจากได้ชำระเงินงวดสุดท้ายแล้ว ถ้าละไว้จะถือว่า fv เท่ากับ 0 (ตัวอย่างเช่น มูลค่าอนาคตของหนี้สินเท่ากับ 0)

  • Type    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือตัวเลข 0 หรือ 1 ซึ่งใช้บ่งชี้กำหนดชำระเงิน ถ้า type ถูกละไว้ จะถือว่ามีค่าเป็น 0

ตั้งค่า Type เป็น

ถ้าการชำระเงินถึงกำหนด

0

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

ข้อสังเกต

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่หน่วยของค่า rate และ nper เป็นหน่วยเดียวกัน ถ้าคุณต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือน เป็นเวลา 4 ปี ด้วยดอกเบี้ย 12 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ให้ใช้ 12%/12 เป็นค่า rate และใช้ 4*12 เป็นค่า nper ถ้าคุณผ่อนชำระหนี้ก้อนนี้เป็นรายปี ให้ใช้ 12% เป็นค่า rate และ 4 เป็นค่า nper

  • สำหรับอาร์กิวเมนต์ทุกอาร์กิวเมนต์นั้น เงินสดที่คุณจ่ายออกไป เช่น เงินฝากเพื่อการออม จะถูกแสดงด้วยตัวเลขที่เป็นจำนวนลบ ส่วนเงินสดที่คุณได้รับ เช่น เช็คเงินปันผล จะถูกแสดงด้วยจำนวนบวก

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

10.00%

อัตราดอกเบี้ยรายปี

1

ระยะเวลาที่ต้องการหาดอกเบี้ยที่ชำระ

3

จำนวนปีที่ให้กู้ยืม

$8,000

มูลค่าปัจจุบันของเงินกู้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์แบบ Live

=IPMT(A2/12, A3, A4*12, A5)

ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระในเดือนแรกสำหรับเงินกู้ที่มีเงื่อนไขใน A2:A5

($66.67)

=IPMT(A2, 3, A4, A5)

ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระในปีสุดท้ายสำหรับเงินกู้ที่มีเงื่อนไขเดียวกัน โดยเป็นการชำระเงินแบบรายปี

($292.45)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×