ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ISEVEN ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่า TRUE ถ้า number เป็นเลขคู่ หรือค่า FALSE ถ้า number เป็นเลขคี่

ไวยากรณ์

ISEVEN(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ISEVEN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ค่าที่จะทดสอบ ถ้า number ไม่ใช่จํานวนเต็ม ก็จะถูกปัดเศษทิ้ง

ข้อสังเกต

ถ้าจำนวนไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน ISEVEN จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ISEVEN(-1)

ทดสอบว่า -1 เป็นเลขคู่หรือไม่

FALSE

=ISEVEN(2.5)

ตรวจสอบว่า 2.5 เป็นคู่หรือไม่ ส่วนทศนิยม .5 จะถูกตัดเศษทิ้ง ดังนั้น 2 จะถูกทดสอบ

TRUE

=ISEVEN(5)

ทดสอบว่า 5 เป็นเลขคู่หรือไม่

FALSE

=ISEVEN(0)

เลขศูนย์ (0) จะถือว่าเป็นเลขคู่

TRUE

23/12/2553

ทดสอบวันที่ใน A6 การแสดงทศนิยมของ 23/12/2011 คือ 40900

TRUE

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×