ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ISFORMULA ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ตรวจสอบว่ามีการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีสูตรหรือไม่ และส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE

ไวยากรณ์

ISFORMULA(reference)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ISFORMULA มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • การอ้างอิง    จำเป็น การอ้างอิงคือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่คุณต้องการทดสอบ การอ้างอิงอาจเป็นการอ้างอิงเซลล์ สูตร หรือชื่อที่อ้างถึงเซลล์

ข้อสังเกต

  • ถ้าการอ้างอิงเป็นชนิดข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อที่กำหนดที่ไม่ใช่การอ้างอิง ฟังก์ชัน ISFORMULA ส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=TODAY()

ส่งกลับค่า TRUE เนื่องจาก =TODAY() เป็นสูตร

TRUE

7

ส่งกลับค่า FALSE เนื่องจาก 7 เป็นตัวเลข ไม่ใช่สูตร

FALSE

Hello, world!

ส่งกลับค่า FALSE เนื่องจาก "Hello, world!" เป็นข้อความ ไม่ใช่สูตร

FALSE

=3/0

ส่งกลับค่า TRUE แม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากหารด้วย 0 แต่เซลล์มีสูตร

TRUE

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×