ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยนัยนัย ตัวเลขจะถูกปัดเศษขึ้นโดยไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายของตัวเลขนั้น แต่ถ้าตัวเลขหรือค่านัยนัยนัยเป็นศูนย์ จะส่งกลับค่าศูนย์

ไวยากรณ์

ISO.CEILING(number, [significance])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ISO.CEILING มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ค่าที่จะถูกปัดเศษ

  • Significance    ไม่จำเป็น พคูณที่เลือกได้ซึ่งจะปัดเศษตัวเลข

    ถ้าไม่ระบุ Significance ไว้ ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1

    หมายเหตุ: ค่าสัมบูรณ์ของตัวคูณจะถูกใช้เพื่อให้ฟังก์ชัน ISO.CEILING ส่งกลับค่าตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่ถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขและนัยสำคัญ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ISO.CEILING(4.3)

ปัดเศษของ 4.3 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ 1

5

=ISO.CEILING(-4.3)

ปัดเศษของ -4.3 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ 1

-4

=ISO.CEILING(4.3, 2)

ปัดเศษของ 4.3 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ 2

6

=ISO.CEILING(4.3,-2)

ปัดเศษของ 4.3 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ -2

6

=ISO.CEILING(-4.3,2)

ปัดเศษของ -4.3 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ 2

-4

=ISO.CEILING(-4.3,-2)

ปัดเศษของ -4.3 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ -2

-4

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×