ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ISO.CEILING (ฟังก์ชัน ISO.CEILING)

ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น อย่างไรก็ตามถ้าตัวเลขนัยสำคัญเป็นศูนย์ ก็จะส่งกลับค่าเป็นศูนย์

ไวยากรณ์

ISO.CEILING(number, [significance])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ISO.CEILING มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือค่าที่จะถูกปัดเศษ

  • Significance    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือ พหุคูณที่จะใช้ปัดเศษตัวเลข

    ถ้าไม่ระบุ Significance ไว้ ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1

    หมายเหตุ: ค่าสัมบูรณ์ของตัวคูณจะถูกใช้เพื่อให้ฟังก์ชัน ISO.CEILING ส่งกลับค่าตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่ถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขและนัยสำคัญ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ISO.CEILING(4.3)

ปัดเศษของ 4.3 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ 1

5

=ISO.CEILING(-4.3)

ปัดเศษของ -4.3 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ 1

-4

=ISO.CEILING(4.3, 2)

ปัดเศษของ 4.3 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ 2

6

=ISO.CEILING(4.3,-2)

ปัดเศษของ 4.3 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ -2

6

=ISO.CEILING(-4.3,2)

ปัดเศษของ -4.3 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ 2

-4

=ISO.CEILING(-4.3,-2)

ปัดเศษของ -4.3 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ -2

-4

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×