ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ISOWEEKNUM ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเป็นหมายเลขของจำนวนสัปดาห์ ISO ของปีสำหรับวันที่ที่กำหนด

ไวยากรณ์

ISOWEEKNUM(date)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ISOWEEKNUM มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • วันที่    จำเป็น วันที่ คือรหัสวันที่-เวลาที่ใช้โดย Excel สําหรับการคํานวณวันที่และเวลา

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excel จะเก็บวันที่เป็นตัวเลขตามลําดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 จะมีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900 เป็นเวลา 39,448 วัน

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์วันที่ไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน ISOWEEKNUM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์วันที่ไม่ใช่ชนิดวันที่ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน ISOWEEKNUM จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

วันที่

3/9/2555

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ISOWEEKNUM(A2)

จำนวนของสัปดาห์ในปีที่มีวันที่ 3/9/2555 โดยใช้สัปดาห์ที่เริ่มต้นจากวันจันทร์ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น (10)

10

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×