ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ISOWEEKNUM (ฟังก์ชัน ISOWEEKNUM)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ISOWEEKNUM ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเป็นหมายเลขของจำนวนสัปดาห์ ISO ของปีสำหรับวันที่ที่กำหนด

ไวยากรณ์

ISOWEEKNUM(date)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ISOWEEKNUM มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Date    (ต้องระบุ) วันที่คือรหัสวันที่-เวลาที่ใช้โดย Excel สำหรับการคำนวณวันที่และเวลา

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับ เพื่อใช้ในการคำนวณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์วันที่ไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน ISOWEEKNUM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์วันที่ไม่ใช่ชนิดวันที่ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน ISOWEEKNUM จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

วันที่

3/9/2555

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ISOWEEKNUM(A2)

จำนวนของสัปดาห์ในปีที่มีวันที่ 3/9/2555 โดยใช้สัปดาห์ที่เริ่มต้นจากวันจันทร์ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น (10)

10

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×