JIS (ฟังก์ชัน JIS)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน JIS ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชันที่อธิบายอยู่ในหัวข้อวิธีใช้นี้ จะแปลงอักษรแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) ภายในสตริงอักขระให้เป็นอักขระแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่) โดยชื่อของฟังก์ชัน (และอักขระที่แปลง) จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาของคุณ

ในกรณีที่เป็นอักขระภาษาญี่ปุ่น ฟังก์ชันนี้จะเปลี่ยนอักษรภาษาอังกฤษแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) หรือคะทะคะนะ (katakana) ภายในสตริงอักขระให้เป็นอักขระแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่)

ไวยากรณ์

JIS(text)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน JIS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Text    (ต้องระบุ) คือข้อความหรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ถ้าข้อความไม่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง ข้อความนั้นจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่าง

=JIS("EXCEL") เท่ากับ "EXCEL"

=JIS(" Excel Excel Excel Excel ") เท่ากับ " Excel Excel Excel Excel "

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×