ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน LCM ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับตัวคูณร่วมน้อยของจํานวนเต็ม ตัวคูณร่วมน้อยคือจํานวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด ที่เป็นพคูณของอาร์กิวเมนต์จํานวนเต็มทั้งหมด คือ number1, number2 และอื่นๆ ใช้ LCM เพื่อเพิ่มเศษส่วนด้วยตัวส่วนที่แตกต่างกัน

ไวยากรณ์

LCM(number1, [number2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน LCM มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number1, number2,...    Number1 ต้องระบุ ส่วน number หลังจากนั้นจะระบุหรือไม่ก็ได้ ค่า 1 ถึง 255 ที่คุณต้องการหาตัวคูณร่วมน้อย ถ้า value ไม่ใช่จํานวนเต็ม จะถูกปัดเศษ

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน LCM จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดน้อยกว่าศูนย์ ฟังก์ชัน LCM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า LCM(a,b) >=2^53 ฟังก์ชัน LCM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=LCM(5, 2)

ตัวคูณร่วมน้อยของ 5 และ 2

10

=LCM(24, 36)

ตัวคูณร่วมน้อยของ 24 และ 36

72

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×