ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน LEFTและ LEFTB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

LEFT ส่งกลับอักขระจำนวนหนึ่งในสตริงข้อความ ตามจำนวนอักขระที่คุณระบุ

LEFTB ส่งกลับอักขระจำนวนหนึ่งในสตริงข้อความ ตามจำนวนไบต์ที่คุณระบุ

สิ่งสำคัญ: 

 • ฟังก์ชันเหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา

 • LEFTB จะนับ 2 ไบต์ต่ออักขระเมื่อมีการตั้งค่าภาษา DBCS เป็นภาษาเริ่มต้นเท่านั้น มิฉะนั้น LEFTB จะในลักษณะเดียวกับ LEFT โดยนับ 1 ไบต์ต่ออักขระ

ภาษาที่สนับสนุน DBCS นั้นรวมทั้งญี่ปุ่น จีน (ประยุกต์) จีน (ดั้งเดิม) และเกาหลี

ไวยากรณ์

LEFT(text, [num_chars])

LEFTB(text, [num_bytes])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ข้อความ    จำเป็น สตริงข้อความที่มีอักขระที่คุณต้องการแยก

 • Num_chars    ไม่จำเป็น ระบุจํานวนอักขระที่คุณต้องการให้ LEFT แยก

  • num_chars ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์

  • ถ้าค่า num_chars มากกว่าความยาวของข้อความ LEFT จะส่งกลับข้อความทั้งหมด

  • ถ้า num_chars ถูกละไว้ จะถือว่าเป็น 1

 • Num_bytes     ไม่จำเป็น ระบุจํานวนอักขระที่คุณต้องการให้ LEFTB แยกตามไบต์

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

Sale Price

สวีเดน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=LEFT(A2,4)

อักขระสี่ตัวแรกในสตริงแรก

Sale

=LEFT(A3)

อักขระตัวแรกในสตริงที่สอง

S

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×