ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน LEFT และ LEFTB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

LEFT ส่งกลับอักขระจำนวนหนึ่งที่อยู่ในลำดับแรกๆ ในสตริงข้อความ ตามจำนวนอักขระที่คุณระบุ

LEFTB ส่งกลับอักขระจำนวนหนึ่งที่อยู่ในลำดับแรกๆ ในสตริงข้อความ ตามจำนวนไบต์ที่คุณระบุ

สิ่งสำคัญ: 

 • ฟังก์ชันเหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา

 • LEFTB จะนับ 2 ไบต์ต่ออักขระก็ต่อเมื่อภาษา DBCS ถูกตั้งค่าเป็นภาษาเริ่มต้นเท่านั้น มิฉะนั้น LEFTB จะทํางานเหมือนกับ LEFT โดยนับ 1 ไบต์ต่ออักขระ

ภาษาที่สนับสนุน DBCS นั้นได้แก่ ญี่ปุ่น จีน (ประยุกต์) จีน (ดั้งเดิม) และเกาหลี

ไวยากรณ์

LEFT(text, [num_chars])

LEFTB(text, [num_bytes])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ข้อความ    จำเป็น สตริงข้อความที่มีอักขระที่คุณต้องการแยกออกมา

 • Num_chars    ไม่จำเป็น ระบุจํานวนอักขระที่คุณต้องการให้ LEFT แยกออกมา

  • num_chars ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์

  • ถ้าค่า num_chars มากกว่าความยาวของข้อความ LEFT จะส่งกลับข้อความทั้งหมด

  • ถ้า num_chars ถูกละไว้ จะถือว่าเป็น 1

 • Num_bytes     ไม่จำเป็น ระบุจำนวนอักขระที่คุณต้องการให้ LEFTB แยกออกมา นับเป็นไบต์

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

Sale Price

สวีเดน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=LEFT(A2,4)

อักขระสี่ตัวแรกในสตริงแรก

Sale

=LEFT(A3)

อักขระตัวแรกในสตริงที่สอง

S

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×