LN (ฟังก์ชัน LN)

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของตัวเลขที่ระบุ ลอการิทึมธรรมชาติเป็นฐานของค่าคงที่ e (2.71828182845904)

ไวยากรณ์

LN(number)

number     คือจำนวนจริงบวกที่คุณต้องการหาลอการิทึมธรรมชาติ

ข้อสังเกต

LN เป็นฟังก์ชันผกผันของ EXP

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=LN(86)

ลอการิทึมธรรมชาติของ 86 (4.454347)

=LN(2.7182818)

ลอการิทึมธรรมชาติของค่า e คงที่ (1)

=LN(EXP(3))

ลอการิทึมธรรมชาติของ e ยกกำลัง 3 (3)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×