ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

LOG (ฟังก์ชัน LOG)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน LOG ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับลอการิทึมของจำนวนตามฐานที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

LOG(number, [base])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน LOG มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือจำนวนจริงบวกที่คุณต้องการหาค่าลอการิทึม

  • Base    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือฐานของลอการิทึม ถ้าไม่ระบุฐาน จะถือว่ามีค่าเป็น 10

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=LOG(10)

ค่าลอการิทึมของ 10 เนื่องจากอาร์กิวเมนต์ที่สอง (ฐาน) ถูกละไว้ จึงถือว่าเป็นฐาน 10 ผลลัพธ์คือ 1 ซึ่งเป็นเลขยกกำลังที่ฐานต้องถูกยกกำลังเพื่อให้เท่ากับ 10

1

=LOG(8, 2)

ลอการิทึมของ 8 ที่มีฐานเป็น 2 ผลลัพธ์คือ 3 ซึ่งเป็นเลขยกกำลังที่ฐานต้องถูกยกกำลังเพื่อให้เท่ากับ 8

3

=LOG(86, 2.7182818)

ลอการิทึมของ 86 ที่มีฐานเป็น e (ประมาณ 2.718) ผลลัพธ์คือ 4.454 ซึ่งเป็นเลขยกกำลังที่ฐานต้องถูกยกกำลังเพื่อให้เท่ากับ 86

4.4543473

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×