LOG (ฟังก์ชัน LOG)

ส่งกลับลอการิทึมของจำนวนตามฐานที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

LOG(number,base)

Number     คือจำนวนจริงบวกที่คุณต้องการลอการิทึม

base     คือฐานของลอการิทึม ถ้า base ถูกละไว้ จะถือว่าค่านั้นเป็น 10

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=LOG(10)

ลอการิทึมของ 10 (1)

=LOG(8, 2)

ลอการิทึมฐาน 2 ของ 8 (3)

=LOG(86, 2.7182818)

ลอการิทึมฐาน e ของ 86 (4.454347)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×