LOG10 (ฟังก์ชัน LOG10)

ส่งกลับลอการิทึมฐาน 10 ของจำนวนที่ระบุ

ไวยากรณ์

LOG10(number)

number     คือจำนวนจริงบวกที่คุณต้องการหาลอการิทึมฐาน 10

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=LOG10(86)

ลอการิทึมฐาน 10 ของ 86 (1.934498451)

=LOG10(10)

ลอการิทึมฐาน 10 ของ 10 (1)

=LOG10(1E5)

ลอการิทึมฐาน 10 ของ 1E5 (5)

=LOG10(10^5)

ลอการิทึมฐาน 10 ของ 10^5 (5)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×