ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับการแจกแจงแบบ lognormal ของ x โดยที่ ln(x) เป็นการแจกแจงแบบปกติที่ใช้ค่าพารามิเตอร์ Mean และ Standard_dev

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกแปลงแบบลอการิทึม

ไวยากรณ์

LOGNORM.DIST(x,mean,standard_dev,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน LOGNORM.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X     จำเป็น ค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

  • ค่าเฉลี่ย     จำเป็น ค่าเฉลี่ยของ ln(x)

  • Standard_dev     จำเป็น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ln(x)

  • สะสม     จำเป็น ค่าตรรกะที่ระบุรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน LOGNORM DIST ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function) ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน LOGNORM.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x ≤ 0 หรือถ้า standard_dev ≤ 0 ฟังก์ชัน LOGNORM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • สมการของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal คือ

    LOGNORM.DIST(x,µ,o) = NORM.S.DIST(1n(x)-µ / o)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

4

ค่าที่ใช้ประเมินฟังก์ชัน (x)

3.5

ค่าเฉลี่ยของ ln(x)

1.2

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ln(x)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=LOGNORM.DIST(A2,A3,A4,TRUE)

การแจกแจงสะสมแบบ lognormal โดยที่ค่าประเมินเท่ากับ 4 โดยใช้อาร์กิวเมนต์ใน A2:A4

0.0390836

=LOGNORM.DIST(A2,A3,A4,FALSE)

การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ lognormal โดยที่ค่าประเมินเท่ากับ 4 โดยใช้อาร์กิวเมนต์เดียวกัน

0.0176176

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×