ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน LOGNORM.INV ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสม lognormal ของ x โดยที่ ln(x) มักจะถูกกระจายด้วยค่าพารามิเตอร์ Mean และ Standard_dev ถ้า p = LOGNORM DIST(x,...) แล้วกด LOGNORM INV(p,...) = x

ใช้การแจกแจงแบบ lognormal เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกแปลงแบบลอการิทึม

ไวยากรณ์

LOGNORM.INV(probability, mean, standard_dev)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน LOGNORM.INV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ความน่าจะเป็น    จำเป็น ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงแบบ lognormal

  • ค่าเฉลี่ย    จำเป็น ค่าเฉลี่ยของ ln(x)

  • Standard_dev    จำเป็น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ln(x)

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน LOGNORM.INV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability <= 0 หรือ probability >= 1 ฟังก์ชัน LOGNORM.INV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า standard_dev <= 0 ฟังก์ชัน LOGNORM.INV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.039084

ความน่าจะเป็นที่ได้จากการแจกแจงแบบ lognormal

3.5

ค่าเฉลี่ยของ ln(x)

1.2

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ln(x)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=LOGNORM.INV(A2, A3, A4)

ค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมแบบ lognormal ของข้อมูลข้างบน

4.0000252

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×