ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

LOOKUP (ฟังก์ชัน LOOKUP)

ใช้ LOOKUP ซึ่งเป็นหนึ่งใน ฟังก์ชัน Lookup และการอ้างอิง เมื่อคุณต้องการดูแถวหรือคอลัมน์เดียว และค้นหาค่าจากตำแหน่งเดียวกันในแถวหรือคอลัมน์ที่สอง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณทราบหมายเลขชิ้นส่วน แต่คุณไม่ทราบราคา คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน LOOKUP เพื่อส่งกลับราคาในเซลล์ H2 เมื่อคุณใส่หมายเลขชิ้นส่วนในเซลล์ H1 ได้

ตัวอย่างวิธีที่คุณอาจใช้ฟังก์ชัน LOOKUP

ใช้ฟังก์ชัน LOOKUP เพื่อค้นหาแถวหนึ่งแถวหรือคอลัมน์เพียงหนึ่งคอลัมน์ ในตัวอย่างข้างต้น เรากำลังค้นหาราคาในคอลัมน์ D

เคล็ดลับ: พิจารณาฟังก์ชันการค้นหาที่ใหม่กว่าฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Office ที่คุณใช้งาน

 • ใช้ VLOOKUP เพื่อค้นหาแถวหนึ่งแถวหรือคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ หรือค้นหาแถวหลายแถวและคอลัมน์หลายคอลัมน์ (เช่น ตาราง) ฟังก์ชัน LOOKUP ได้รับการปรับปรุงดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีใช้ VLOOKUP

 • ถ้าคุณใช้งาน Microsoft 365 ให้ใช้ XLOOKUP ซึ่งไม่เร็วเท่านี้และยังช่วยให้คุณค้นหาในทิศทางใดก็ได้ (ขึ้น ลง ซ้าย ขวา)

มีสองวิธีในการใช้ LOOKUP: ฟอร์มเวกเตอร์และฟอร์มอาร์เรย์

 • ฟอร์มเวกเตอร์: ใช้ฟอร์มนี้ของ LOOKUP เพื่อค้นหาค่าหนึ่งค่าในแถวหนึ่งแถวหรือคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ ใช้ฟอร์มเวกเตอร์ เมื่อคุณต้องการระบุช่วงที่มีค่าที่คุณต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหาค่าในคอลัมน์ A แถว 6

  ตัวอย่างของรูปแบบเวกเตอร์

 • ฟอร์มอาร์เรย์: เราขอแนะนำให้ใช้ ฟังก์ชัน VLOOKUP หรือ HLOOKUP แทนฟอร์มอาร์เรย์ ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีใช้ VLOOKUP ฟอร์มอาร์เรย์จะเข้ากันได้กับโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ แต่จะมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด

  อาร์เรย์เป็นคอลเลกชันของค่าในแถวและคอลัมน์ (เช่น ตาราง) ที่คุณต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหาค่าในคอลัมน์ A และ B แถว 6 LOOKUP จะส่งกลับค่าที่ใกล้เคียงที่สุด เมื่อต้องการใช้ฟอร์มอาร์เรย์ ข้อมูลของคุณจะต้องถูกเรียงลำดับ

  ตัวอย่างของตารางซึ่งเป็นรูปแบบอาร์เรย์

ฟอร์มเวกเตอร์

ฟอร์มเวกเตอร์ของ LOOKUP จะค้นหาค่าในช่วงของหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์ (ซึ่งรู้จักกันในชื่อเวกเตอร์) และส่งกลับค่าจากตำแหน่งเดียวกันในช่วงของหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์ช่วงที่สอง

ไวยากรณ์

LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, [result_vector])

ไวยากรณ์ฟอร์มเวกเตอร์ของฟังก์ชัน LOOKUP มีอาร์กิวเมนต์ ดังต่อไปนี้

 • lookup_value    (จำเป็นต้องระบุ) ค่าที่ LOOKUP จะค้นหาในเวกเตอร์แรก Lookup_value อาจเป็นตัวเลข ข้อความ ค่าตรรกะ หรือชื่อหรือการอ้างอิงที่อ้างถึงค่า

 • lookup_vector    (ต้องระบุ) ช่วงที่ประกอบด้วยแถวเพียงหนึ่งแถวหรือคอลัมน์เพียงหนึ่งคอลัมน์เท่านั้น ค่าใน lookup_vector อาจเป็นข้อความ ตัวเลข หรือค่าตรรกะ

  สิ่งสำคัญ: ค่าใน lookup_vector จะต้องเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก นั่นคือ ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE มิฉะนั้น LOOKUP อาจไม่ส่งกลับค่าที่ถูกต้อง ข้อความแบบตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กจะมีค่าเท่ากัน

 • result_vector    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือช่วงที่ประกอบด้วยแถวหนึ่งแถวหรือคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์เท่านั้น อาร์กิวเมนต์ result_vector ต้องมีขนาดเดียวกับ lookup_vector ซึ่งต้องมีขนาดเดียวกัน

ข้อสังเกต

 • ถ้าฟังก์ชัน LOOKUP ไม่พบ lookup_value ฟังก์ชันนี้จะจับคู่ค่าที่มากที่สุดใน lookup_vector ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ lookup_value

 • ถ้า lookup_value มีค่าน้อยกว่าค่าที่น้อยที่สุดใน lookup_vectorLOOKUP จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ตัวอย่างเวกเตอร์

คุณสามารถลองใช้ตัวอย่างเหล่านี้ในเวิร์กชีต Excel ของคุณเองเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานของฟังก์ชัน LOOKUP ในตัวอย่างแรกจะจบด้วยสเปรดชีตที่มีลักษณะคล้ายกับหนึ่งในลักษณะต่อไปนี้

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน LOOKUP

 1. คัดลอกข้อมูลในตารางต่อไปนี้ และวางลงในเวิร์กชีต Excel ใหม่

  คัดลอกข้อมูลนี้ลงในคอลัมน์ A

  คัดลอกข้อมูลนี้ลงในคอลัมน์ B

  ความถี่

  4.14

  สี

  แดง

  4.19

  ส้ม

  5.17

  เหลือง

  5.77

  เขียว

  6.39

  น้ำเงิน

 2. ถัดไป ให้คัดลอกสูตร LOOKUP จากตารางต่อไปนี้ลงในคอลัมน์ D ของเวิร์กชีตของคุณ

  คัดลอกสูตรนี้ลงในคอลัมน์ D

  นี่คือสิ่งที่สูตรนี้จะทำ

  นี่คือผลลัพธ์ที่คุณจะเห็น

  สูตร

  =LOOKUP(4.19, A2:A6, B2:B6)

  ค้นหา 4.19 ในคอลัมน์ A และส่งกลับค่าจากคอลัมน์ B ที่อยู่ในแถวเดียวกัน

  ส้ม

  =LOOKUP(5.75, A2:A6, B2:B6)

  ค้นหา 5.75 ในคอลัมน์ A จับคู่ค่าที่น้อยกว่าที่ใกล้เคียงที่สุด (5.17) แล้วส่งกลับค่าจากคอลัมน์ B ที่อยู่ในแถวเดียวกัน

  เหลือง

  =LOOKUP(7.66, A2:A6, B2:B6)

  ค้นหา 7.66 ในคอลัมน์ A จับคู่ค่าที่น้อยกว่าที่ใกล้เคียงที่สุด (6.39) แล้วส่งกลับค่าจากคอลัมน์ B ที่อยู่ในแถวเดียวกัน

  น้ำเงิน

  =LOOKUP(0, A2:A6, B2:B6)

  ค้นหา 0 ในคอลัมน์ A แล้วส่งกลับข้อผิดพลาด เนื่องจาก 0 มีค่าน้อยกว่าค่าที่น้อยที่สุด (4.14) ในคอลัมน์ A

  #N/A

 3. เพื่อให้สูตรเหล่านี้แสดงผลลัพธ์ คุณอาจต้องเลือกสูตรในเวิร์กชีต Excel ของคุณให้กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ ให้ปรับความกว้างคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ฟอร์มอาร์เรย์

เคล็ดลับ: เราขอแนะนำให้ใช้ ฟังก์ชัน VLOOKUP หรือ HLOOKUP แทนฟอร์มอาร์เรย์ ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีใช้ VLOOKUP ฟอร์มอาร์เรย์ของ LOOKUP จะเข้ากันได้กับโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ แต่จะมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด

ฟอร์มอาร์เรย์ของ LOOKUP จะค้นหาค่าที่ระบุไว้ในแถวแรกหรือคอลัมน์แรกของ อาร์เรย์ และส่งกลับค่าจากตำแหน่งเดียวกันในแถวหรือคอลัมน์สุดท้ายของอาร์เรย์ ใช้ฟอร์มนี้ของ LOOKUP เมื่อค่าที่คุณต้องการจับคู่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์แรกของอาร์เรย์

ไวยากรณ์

LOOKUP(lookup_value, array)

ไวยากรณ์รูปแบบอาร์เรย์ของฟังก์ชัน LOOKUP มีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

 • lookup_value    (ต้องระบุ) คือ ค่าที่ LOOKUP ค้นหาในอาร์เรย์ อาร์กิวเมนต์ lookup_value อาจเป็นตัวเลข ข้อความ ค่าตรรกะ หรือชื่อหรือการอ้างอิงที่อ้างถึงค่า

  • ถ้า LOOKUP ไม่พบค่าของ lookup_value ฟังก์ชันนี้จะใช้ค่าที่มากที่สุดในอาร์เรย์ที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ lookup_value

  • ถ้าค่าของ lookup_value น้อยกว่าค่าที่น้อยที่สุดในแถวหรือคอลัมน์แรก (ขึ้นอยู่กับขนาดอาร์เรย์) LOOKUP จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

 • Array    (ต้องระบุ) คือ ช่วงของเซลล์ที่มีข้อความ ตัวเลข หรือค่าตรรกะที่คุณต้องการเปรียบเทียบกับ lookup_value

  รูปแบบอาร์เรย์ของ LOOKUP คล้ายกันอย่างมากกับฟังก์ชัน HLOOKUP และ VLOOKUP ข้อแตกต่างก็คือ HLOOKUP ค้นหาค่าของ lookup_value ในแถวแรก VLOOKUP ค้นหาในคอลัมน์แรก และ LOOKUP ค้นหาตามขนาดของอาร์เรย์

  • ถ้าอาร์เรย์ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างกว่าความสูง (มีคอลัมน์มากกว่าแถว) LOOKUP จะค้นหาค่าของ lookup_value ในแถวแรก

  • ถ้าอาร์เรย์เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสูงกว่าความกว้าง (มีแถวมากกว่าคอลัมน์) LOOKUP จะค้นหาในคอลัมน์แรก

  • ด้วยฟังก์ชัน HLOOKUP และ VLOOKUP คุณสามารถทำดัชนีในแนวลงหรือแนวขวางได้ แต่ LOOKUP จะเลือกค่าสุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์เสมอ

   สิ่งสำคัญ: ค่าในอาร์เรย์ต้องเรียงจากน้อยไปหามาก เช่น ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE มิฉะนั้น LOOKUP อาจไม่ส่งกลับค่าที่ถูกต้อง ข้อความแบบตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กจะมีค่าเท่ากัน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×