ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน LOWER ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดในสตริงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก

ไวยากรณ์

LOWER(text)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน LOWER มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Text    (ต้องระบุ) คือข้อความที่คุณต้องการแปลงให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก LOWER จะไม่เปลี่ยนแปลงอักขระในข้อความที่ไม่ใช่ตัวอักษร

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

E. E. Cummings

Apt. 2B

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=LOWER(A2)

ตัวพิมพ์เล็กของสตริงแรก (e. e. cummings)

e. e. cummings

=LOWER(A3)

ตัวพิมพ์เล็กของสตริงสุดท้าย (apt. 2b)

apt. 2b

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×