LOWER (ฟังก์ชัน LOWER)

แปลงอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดในสตริงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก

ไวยากรณ์

LOWER(text)

text     คือข้อความที่คุณต้องการแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก ฟังก์ชัน LOWER จะไม่เปลี่ยนแปลงอักขระในข้อความที่ไม่ใช่ตัวอักษร

ตัวอย่าง

Col1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

E. E. Cummings

=LOWER([Col1])

ตัวพิมพ์เล็กของสตริง (e. e. cummings)

Apt. 2B

=LOWER([Col1])

ตัวพิมพ์เล็กของสตริง (apt. 2b)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×