ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

MAX (ฟังก์ชัน MAX)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน MAX ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าที่มากที่สุดในชุดของค่า

ไวยากรณ์

MAX(number1, [number2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MAX มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number1, number2, ...     จำเป็นต้องมี Number1 ส่วน number อื่นๆ ที่ตามมาจะมีหรือไม่ก็ได้ คือตัวเลข 1 ถึง 255 ซึ่งเป็นจำนวนที่คุณต้องการค้นหาค่ามากที่สุด

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

  • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะถูกนับไว้

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิง ก็จะใช้เฉพาะตัวเลขที่อยู่ในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้น เซลล์ว่างเปล่า ค่าตรรกะ หรือข้อความในอาร์เรย์หรือในการอ้างอิงจะถูกละเว้น

  • ถ้าไม่มีอาร์กิวเมนต์ใดมีตัวเลขเลย ฟังก์ชัน MAX จะส่งกลับค่า 0 (ศูนย์)

  • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

  • ถ้าคุณต้องการรวมค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนในการอ้างอิงในฐานะส่วนหนึ่งของการคำนวณ ให้ใช้ฟังก์ชัน MAXA

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

10

7

9

27

2

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MAX(A2:A6)

ค่าที่มากที่สุดในช่วง A2:A6

27

=MAX(A2:A6, 30)

ค่าที่มากที่สุดในช่วง A2:A6 และค่า 30

30

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×