ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

MAXA (ฟังก์ชัน MAXA)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน MAXA ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่ามากสุดในรายการอาร์กิวเมนต์

MAXA คล้ายกับ MINA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตัวอย่างสำหรับฟังก์ชัน MINA

ไวยากรณ์

MAXA(value1,[value2],...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MAXA มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Value1    (ต้องระบุ) คืออาร์กิวเมนต์ตัวเลขแรกที่คุณต้องการหาค่าที่มากที่สุด

  • Value2,...    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คืออาร์กิวเมนต์ตัวเลขที่ 2 ถึง 255 ที่คุณต้องการหาค่าที่มากที่สุด

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์สามารถเป็น ตัวเลข ชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่ ข้อความที่ใช้แทนจำนวน หรือค่าตรรกะ เช่น TRUE และ FALSE ในการอ้างอิง

  • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะถูกนับไว้

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิง ก็จะใช้เฉพาะค่าที่อยู่ในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้น เซลล์ว่างเปล่า และค่าข้อความในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้นจะถูกละเว้น

  • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

  • อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าเป็น TRUE จะประเมินค่าเป็น 1 ส่วนอาร์กิวเมนต์ที่มีข้อความหรือค่าเป็น FALSE จะประเมินค่าเป็น 0 (ศูนย์)

  • ถ้าไม่มีค่าใดๆ อยู่ในอาร์กิวเมนต์ ฟังก์ชัน MAXA จะส่งกลับค่า 0 (ศูนย์)

  • ถ้าคุณไม่ต้องการรวมค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนในการอ้างอิงในฐานะส่วนหนึ่งของการคำนวณ ให้ใช้ฟังก์ชัน MAX

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

0

0.2

0.5

0.4

TRUE

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MAXA(A2:A6)

จำนวนที่มากที่สุดในช่วง A2:A6 เนื่องจากค่า TRUE ประเมินเป็น 1 ดังนั้นจึงเป็นค่าที่มากที่สุด

1

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×