ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

MAXIFS (ฟังก์ชัน MAXIFS)

ฟังก์ชัน MAXIFS ส่งกลับค่าที่มากที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนดให้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานบน Windows Mac ถ้าคุณมีOffice 2019 หรือถ้าคุณมีMicrosoft 365การสมัครใช้งาน ถ้าคุณเป็นสมาชิก Microsoft 365ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด

ไวยากรณ์

MAXIFS(max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

max_range
(ต้องระบุ)

ช่วงจริงของเซลล์ซึ่งจะมีการกำหนดค่าสูงสุด

criteria_range1
(ต้องระบุ)

คือชุดของเซลล์ที่ใช้ประเมินตามเกณฑ์

criteria1
(ต้องระบุ)

คือเกณฑ์ในรูปแบบตัวเลข นิพจน์ หรือข้อความที่กําหนดว่าเซลล์ใดจะถูกประเมินสูงสุด ชุดเกณฑ์เดียวกันนี้ใช้งานได้กับฟังก์ชันMINIFS,SUMIFSและ AVERAGEIFS

criteria_range2,
criteria2, ...(ใส่หรือไม่ก็ได้)

ช่วงเพิ่มเติมและเกณฑ์ที่สัมพันธ์กันของช่วงนั้น คุณสามารถใส่ได้ถึง 126 คู่ของช่วง/เกณฑ์

ข้อสังเกต

  • ขนาดและรูปร่างของอาร์กิวเมนต์ max_range criteria_rangeNและอาร์กิวเมนต์ต้องเหมือนกัน มิฉะนั้น ฟังก์ชันเหล่านี้จะส่งกลับ#VALUE! เป็นข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในแต่ละตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีตExcelใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ตัวอย่าง 1

เกรด

น้ำหนัก

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

สูตร

ผลลัพธ์

=MAXIFS(A2:A7,B2:B7,1)

91

ในเซลล์ criteria_range1 B2, B6 และ B7 ตรงกับเกณฑ์ 1 เซลล์ที่สอดคล้องกันใน max_range A6 มีค่ามากที่สุด ผลลัพธ์จึงเป็น 91

ตัวอย่าง 2

น้ำหนัก

เกรด

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

สูตร

ผลลัพธ์

=MAXIFS(A2:A5,B3:B6,"a")

10

หมายเหตุ: criteria_range และ max_range ไม่ได้จัดอยู่ในแนวเดียวกัน แต่มีรูปร่างและขนาดเท่ากัน

ในเซลล์criteria_range1 เซลล์ที่ 1, 2 และ 4 ตรงกับเกณฑ์ของ "a" เซลล์ที่สอดคล้องกันใน max_range A2 มีค่ามากที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็น 10

ตัวอย่าง 3

น้ำหนัก

เกรด

คลาส

ระดับ

10

b

ธุรกิจ

100

1

a

เทคนิค

100

100

a

ธุรกิจ

200

1

b

เทคนิค

300

1

a

เทคนิค

100

50

b

ธุรกิจ

400

สูตร

ผลลัพธ์

=MAXIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100")

50

ใน criteria_range1, B2, B5 และ B7 ตรงกับเกณฑ์ของ "b" เซลล์ที่สอดคล้องกันใน criteria_range2, D5 และ D7 ตรงกับเกณฑ์>100 สุดท้าย เซลล์ที่สอดคล้องกันใน max_range A7 มีค่ามากที่สุด ผลลัพธ์จึงเป็น 50

ตัวอย่าง 4

น้ำหนัก

เกรด

คลาส

ระดับ

10

b

ธุรกิจ

8

1

a

เทคนิค

8

100

a

ธุรกิจ

8

11

b

เทคนิค

0

1

a

เทคนิค

8

1.2

b

ธุรกิจ

0

สูตร

ผลลัพธ์

=MAXIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,A8)

1.2

อาร์กิวเมนต์ criteria2 คือ A8 อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก A8 ว่างเปล่า จึงถือว่าเป็น 0 (ศูนย์) เซลล์ในcriteria_range2ที่ตรงกับ 0 คือ D5 และ D7 สุดท้าย เซลล์ที่สอดคล้องกันใน max_range A7 มีค่ามากที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็น 12

ตัวอย่าง 5

น้ำหนัก

เกรด

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

สูตร

ผลลัพธ์

=MAXIFS(A2:A5,B2:c6,"a")

#VALUE!

เนื่องจากขนาดและรูปร่างของmax_rangeและcriteria_rangeไม่เหมือนกัน MAXIFS จะส่งกลับ#VALUE! ข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง 6

น้ำหนัก

เกรด

คลาส

ระดับ

10

b

ธุรกิจ

100

1

a

เทคนิค

100

100

a

ธุรกิจ

200

1

b

เทคนิค

300

1

a

เทคนิค

100

1

a

ธุรกิจ

400

สูตร

ผลลัพธ์

=MAXIFS(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200")

0

ไม่มีเซลล์ใดตรงกับเกณฑ์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน MINIFS

ฟังก์ชัน SUMIFS

ฟังก์ชัน AVERAGEIFS

ฟังก์ชัน COUNTIFS

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×