ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน MAXIFS ส่งกลับค่าที่มากที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนดให้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานบน Windows หรือ Mac ถ้าคุณมี Office 2019 หรือถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ถ้าคุณเป็นสมาชิก Microsoft 365ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด

ไวยากรณ์

MAXIFS(max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย


max_range (จําเป็น)

ช่วงจริงของเซลล์ซึ่งจะมีการกำหนดค่าสูงสุด


criteria_range1 (จําเป็น)

คือชุดของเซลล์ที่ใช้ประเมินตามเกณฑ์

criteria1
(จําเป็น)

คือเกณฑ์ในรูปแบบของตัวเลข นิพจน์ หรือข้อความที่ระบุว่าเซลล์ใดจะถูกประเมินมากที่สุด เกณฑ์ชุดเดียวกันนี้ใช้ได้กับฟังก์ชัน MINIFS, SUMIFS และ AVERAGEIFS

criteria_range2,
criteria2, ...(ใส่หรือไม่ก็ได้)

ช่วงเพิ่มเติมและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถใส่คู่ของช่วง/เกณฑ์ได้สูงสุด 126 คู่

ข้อสังเกต

  • ขนาดและรูปร่างของอาร์กิวเมนต์ max_range และ criteria_rangeN จะต้องเหมือนกัน มิฉะนั้นฟังก์ชันเหล่านี้จะส่งกลับ#VALUE! เป็นข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในแต่ละตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ตัวอย่าง 1

เกรด

น้ำหนัก

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

สูตร

ผลลัพธ์

=MAXIFS(A2:A7,B2:B7,1)

91

ใน criteria_range1 เซลล์ B2, B6 และ B7 ตรงกับเกณฑ์ 1 เซลล์ที่สอดคล้องกันใน max_range A6 มีค่ามากที่สุด ผลลัพธ์จึงเป็น 91

ตัวอย่าง 2

น้ำหนัก

เกรด

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

สูตร

ผลลัพธ์

=MAXIFS(A2:A5,B3:B6,"a")

10

หมายเหตุ: criteria_range และ max_range ไม่ได้จัดอยู่ในแนวเดียวกัน แต่มีรูปร่างและขนาดเท่ากัน

ใน criteria_range1 เซลล์ที่ 1, 2 และ 4 ตรงกับเกณฑ์ "a" เซลล์ที่สอดคล้องกันใน max_range A2 มีค่ามากที่สุด ผลลัพธ์จึงเป็น 10

ตัวอย่าง 3

น้ำหนัก

เกรด

คลาส

ระดับ

10

b

ธุรกิจ

100

1

a

เทคนิค

100

100

a

ธุรกิจ

200

1

b

เทคนิค

300

1

a

เทคนิค

100

50

b

ธุรกิจ

400

สูตร

ผลลัพธ์

=MAXIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100")

50

ใน criteria_range1, B2, B5 และ B7 ตรงกับเกณฑ์ "b" เซลล์ที่สอดคล้องกันใน criteria_range2, D5 และ D7 ตรงกับเกณฑ์ของ>100 สุดท้าย เซลล์ที่สอดคล้องกันใน max_range A7 มีค่ามากที่สุด ผลลัพธ์จึงเป็น 50

ตัวอย่าง 4

น้ำหนัก

เกรด

คลาส

ระดับ

10

b

ธุรกิจ

8

1

a

เทคนิค

8

100

a

ธุรกิจ

8

11

b

เทคนิค

0

1

a

เทคนิค

8

1.2

b

ธุรกิจ

0

สูตร

ผลลัพธ์

=MAXIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,A8)

1.2

อาร์กิวเมนต์ criteria2 คือ A8 อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก A8 ว่างเปล่า จึงถือว่าเป็น 0 (ศูนย์) เซลล์ใน criteria_range2 ที่ตรงกับ 0 คือ D5 และ D7 สุดท้าย เซลล์ที่สอดคล้องกันใน max_range A7 มีค่ามากที่สุด ผลลัพธ์จึงเป็น 12

ตัวอย่าง 5

น้ำหนัก

เกรด

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

สูตร

ผลลัพธ์

=MAXIFS(A2:A5,B2:c6,"a")

#VALUE!

เนื่องจากขนาดและรูปร่างของ max_range และ criteria_range ไม่เหมือนกัน MAXIFS จึงส่งกลับ#VALUE! ข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง 6

น้ำหนัก

เกรด

คลาส

ระดับ

10

b

ธุรกิจ

100

1

a

เทคนิค

100

100

a

ธุรกิจ

200

1

b

เทคนิค

300

1

a

เทคนิค

100

1

a

ธุรกิจ

400

สูตร

ผลลัพธ์

=MAXIFS(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200")

0

ไม่มีเซลล์ใดตรงกับเกณฑ์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน MINIFS

ฟังก์ชัน SUMIFS

ฟังก์ชัน AVERAGEIFS

ฟังก์ชัน COUNTIFS

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×