ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

MINA (ฟังก์ชัน MINA)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน MINA ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าน้อยสุดในรายการอาร์กิวเมนต์

ไวยากรณ์

MINA(value1, [value2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MINA มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Value1, value2, ...    จำเป็นต้องระบุ Value1 ส่วนค่าที่ตามมาจะระบุหรือไม่ก็ได้ คือค่า 1 ถึง 255 ซึ่งเป็นจำนวนที่คุณต้องการค้นหาค่าน้อยที่สุด

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์สามารถเป็น ตัวเลข ชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่ ข้อความที่ใช้แทนจำนวน หรือค่าตรรกะ เช่น TRUE และ FALSE ในการอ้างอิง

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิง ก็จะใช้เฉพาะค่าที่อยู่ในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้น เซลล์ว่างเปล่า และค่าข้อความในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้นจะถูกละเว้น

  • อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าเป็น TRUE จะประเมินค่าเป็น 1 ส่วนอาร์กิวเมนต์ที่มีข้อความหรือค่าเป็น FALSE จะประเมินค่าเป็น 0 (ศูนย์)

  • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

  • ถ้าไม่มีค่าอยู่ในอาร์กิวเมนต์เลย ฟังก์ชัน MINA จะส่งกลับค่า 0

  • ถ้าคุณไม่ต้องการรวมค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนในการอ้างอิงในฐานะส่วนหนึ่งของการคำนวณ ให้ใช้ฟังก์ชัน MIN

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

FALSE

0.2

0.5

0.4

0.8

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MINA(A2:A6)

จำนวนที่น้อยที่สุดที่อยู่ในช่วง A2:A6 เนื่องจากค่า FALSE จะประเมินเป็น 0 จึงเป็นค่าที่น้อยที่สุด

0

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×