ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

MINVERSE (ฟังก์ชัน MINVERSE)

ฟังก์ชัน MINVERSE จะส่งกลับค่าเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ที่เก็บอยู่ในอาร์เรย์

หมายเหตุ: ถ้าคุณมี Microsoft 365 เวอร์ชันปัจจุบัน คุณเพียงแค่ใส่สูตรในเซลล์ด้านซ้ายบนของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด ENTER เพื่อยืนยันสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์แบบไดนามิก มิฉะนั้น ต้องใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ดั้งเดิม ดยเลือกช่วงผลลัพธ์ก่อน ใส่สูตรในเซลล์ด้านซ้ายบนของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด CTRL+SHIFT+ENTER เพื่อยืนยัน Excel จะแทรกวงเล็บปีกกาที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสูตรให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาร์เรย์ ให้ดูที่ คำแนะนำและตัวอย่างของสูตรอาร์เรย์

ไวยากรณ์

MINVERSE(array)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MINVERSE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • array    จำเป็น อาร์เรย์ตัวเลขที่มีจํานวนแถวและคอลัมน์เท่ากัน

ข้อสังเกต

  • คุณสามารถใส่อาร์เรย์เป็นแบบช่วงเซลล์ เช่น A1:C3 ใส่เป็นค่าคงที่แบบอาร์เรย์ เช่น {1,2,3;4,5,6;7,8,9} หรือใส่ชื่อที่ใช้แทนช่วงเซลล์หรือค่าคงที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

  • ถ้าเซลล์ใดๆ ในอาร์เรย์ว่างเปล่าหรือมีข้อความอยู่ ฟังก์ชัน MINVERSE จะส่งกลับ#VALUE! ข้อผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน MINVERSE จะส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE! ถ้าอาร์เรย์มีจํานวนแถวและคอลัมน์ไม่เท่ากัน

  • เมทริกซ์ผกผันต่างๆ เช่น ดีเทอร์มิแนนต์ โดยทั่วไปแล้วจะใช้สำหรับการแก้ปัญหาระบบของสมการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลายตัวแปร ผลคูณของเมทริกซ์กับเมทริกซ์ผกผันคือเมทริกซ์เอกลักษณ์ ซึ่งเป็นอาร์เรย์จัตุรัสที่มีค่าตามแนวทแยงมุมเท่ากับ 1 และค่าอื่นๆ ทั้งหมดเท่ากับ 0

  • เพื่อแสดงตัวอย่างให้เห็นถึงการคำนวณเมทริกซ์ขนาดสองแถว สองคอลัมน์ สมมติว่าช่วง A1:B2 มีตัวอักษร a b c และ d ที่แทนตัวเลขสี่ตัวใดๆ ตารางต่อไปนี้แสดงค่าผกผันของเมทริกซ์ A1:B2

คอลัมน์ A

คอลัมน์ B

แถวที่ 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

แถวที่ 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • ฟังก์ชัน MINVERSE จะคำนวณได้ถูกต้องที่ความแม่นยำประมาณ 16 หลัก ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดจำนวนเล็กน้อยเมื่อการหักล้างทำได้ไม่สมบูรณ์

  • เมทริกซ์จัตุรัสบางตัวไม่สามารถหาเมทริกซ์ผกผันได้ และจะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาดด้วย MINVERSE ดีเทอร์มิแนนต์สำหรับเมทริกซ์ที่ไม่สามารถผกผันได้คือ 0

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1- MINVERSE

ตัวอย่าง 2 - MINVERSE

คุณต้องใส่สูตรข้างต้นเป็นสูตรอาร์เรย์เพื่อให้สูตรนั้นสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง หลังจากที่คุณใส่สูตร ให้กดEnterถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ในปัจจุบัน มิฉะนั้น ให้กดCtrl+Shift+Enter ถ้าไม่ได้ใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ จะส่งกลับผลลัพธ์เดียว

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×